Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 582

Proč bychom také měli jíst zeleninu

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 174, 2000/3
Protože obsahuje nitráty, říká farmakolog Nigel Benjamin z londýnské nemocnice Sv. Bartoloměje. Na výročním zasedání Společnosti pro integrativní a...
 

Ve zkratce

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 174, 2000/3
Co řídí rytmus dýchání? Víme, že neurony v kmeni mozkovém. Překvapivě dlouho nebylo známo, které neurony to konkrétně jsou a jakým mechanizmem...
 

Matematické hříčky

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 76, 2000/2
Na rekreační matematiku se mnozí matematikové dívají s hlubokým opovržením. Existuje však člověk, který – alespoň v anglicky mluvících zemích –...
 

Ve zkratce

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 114, 2000/2
Methylchlorid CH3Cl je nejrozšířenější halogenový uhlovodík v atmosféře. Globální vstup tohoto chloridu je odhadován na 3,5 teragramů ročně,...
 

V síti...

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 6, 2000/1
Lidé vynalezli bezpočet způsobů, jak si usnadňovat život. Ty případy, kdy určité jednání nikoho přímo nepoškozuje, často nebývají kvalifikovány ani...
 

Detektory a teroristé

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 53, 2000/1
Fyzikům se podařilo zkonstruovat speciální detektor s nejméně stonásobně vyšší citlivostí, než mají ostatní analytické metody. Navíc jsou...
 

Zelená neutrinům

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 53, 2000/1
Po mnoha letech byl schválen projekt, při němž budou mionová neutrina vysílána z ženevského CERN pod Alpami až do 730 km vzdálených laboratoří Gran...
 

Kolik by stála redukce skleníkových plynů?

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 54, 2000/1
Kjótský protokol z roku 1997 zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů o 7 % pod úroveň emisí v roce 1990. Nemluví však už jen o oxidu...
 

Ve zkratce

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 54, 2000/1
Nejvzácnější přirozený izotop na Zemi je tantal 180. Je to dáno tím, že nevzniká ani pomalým záchytem neutronu v nitru hvězd (s-procesem), ani...
 

Nechte elektron v klidu!

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 705, 1999/12
Středem zájmu veřejnosti bývají spíše velké urychlovače, postavené s cílem urychlit částice na rychlost co nejbližší rychlosti světla. Malé...
 

Infarkt a zobrazování průtoku krve myokardem pomocí jaderné magnetické rezonance

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 706, 1999/12
Většina infarktů myokardu bývá vyvolána nedostatečným zásobováním srdečního svalu kyslíkem, jež je způsobeno zúžením cév srdečního svalu. Malý...
 

Tajemství nehody v Kurčatovově ústavu

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 706, 1999/12
Na mezinárodní konferenci o Nuclear Criticality Safety ve Versailles potvrdil D. Parfanovič z Kurčatovova ústavu pro atomovou energii pověsti, že...
 

Ve zkratce

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 706, 1999/12
Mnozí živočichové, zejména v říši hmyzu, komunikují pomocí chemických signálů – vylučují feromony (agregační, výstražné, pohlavní aj.). Australští...
 

Vlny, částice a fullereny

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 653, 1999/11
Lze použít základní pojmy kvantové fyziky na „klasické“ objekty denního života právě tak jako na objekty atomové a subatomové úrovně? Můžeme...
 

Teplota zemského jádra

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 654, 1999/11
Máte v tom jasno? Ne tak zcela fyzikové. Ti totiž vědí, že dosavadní údaj je založen na dejme tomu kvalifikovaném odhadu, neboť nevíme přesně, jak...
 

web

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 654, 1999/11
Dodatek k Vesmíru 78, 423, 1999/8 a Vesmíru 78, 555, 1999/10). Redaktorovi science fiction J. W. Campbellovi je připisován výrok: „90 % science...
 

Oscilony

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 593, 1999/10
S nečekanými vlastnostmi se můžeme setkat u materiálů tvořených partikulemi. O tom, že největší tlak na podložku není přímo pod vrcholem hromady...
 

Vědecké spory a bakterie

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 593, 1999/10
Nejde o nic menšího než o to, zda nanobakterie existují (viz Vesmír 77, 425, 1998/8). Když před deseti lety popsal finský lékař O. Kajander...
 

Jak velký je svět webovských stránek

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 593, 1999/10
Nikdo nezkatalogizuje přes 800 milionů dokumentů na webovských stránkách, které se nadto ještě často mění. Odhaduje se, že Northern Light,...
 

Jak září radiové pulzary?

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 594, 1999/10
„Víme, jak pulzar pulzuje, ale nevíme, jak svítí,“ komentuje astronom A. Woszczan stav astrofyziky rychle rotujících neutronových hvězd se silným...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné