Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Cornelius Rhoads

aneb O politické korektnosti a dlouhém životě neodeslaného dopisu
 |  3. 7. 2003
 |  Vesmír 82, 374, 2003/7

Rhoadsovo jméno bylo v dubnu 2003 staženo z názvu ceny udělované Americkou asociací pro výzkum rakoviny. Cena 5000 dolarů je určena nadějným vědcům do 40 let.

Kontroverze kolem C. P. Rhoadse začala 10. listopadu 1931 v portorickém San Julianu na veselém večírku, na němž se i popíjelo (v USA platila v letech 1920–1933 prohibice). Po věčírku Rhoads zjistil, že jeho auto má prázdné pneumatiky a je vykradené. Když se dostal do laboratoře, napsal dopis 1) svému bostonskému kolegovi a nechal jej ležet na stole. Další den dopis objevil asistent, který jej předal Pedrovi A. Camposovi, šéfovi portorické nacionalistické strany, a ten jej rozeslal novinám, velvyslanectvím, Lize národů, a snad i Vatikánu. V dopise Campos spatřoval genocidní podstatu americké okupace a srovnával ji s vyhubením původních Američanů. Šetření portorického okresního zástupce a dvou místních lékařů uzavřelo, že Rhoads nespáchal zločiny, jimiž se v dopise vychloubá. Mezitím se Rhoads vrátil do New Yorku a zatelegrafoval Beverlymu omluvu s nepříliš věrohodným vysvětlením, že dopis napsal „pro své rozptýlení a mínil jej jako parodii“.

Některé události žijí vlastním životem nezávisle na tom, co se stalo. Když se r. 1950 dva portoričtí nacionalisté připravovali zavraždit prezidenta H. Trumana, jeden z nich se odvolával na Rhoadsův (ukradený) dopis jako na motivaci, proč se stal militantním. R. 1982 našel Pedro Aponte Vázquez v archivech Rockeffelerovy nadace dopis tehdejšího guvernéra J. Beverlyho, v němž se tvrdí, že Rhoads napsal ještě horší druhý dopis, ten však měl být zničen. Rhoadsův nadřízený W. B. Castle, který vyšetřoval všech 13 případů pacientů zemřelých během Rhoadsova pobytu, neshledal nic podezřelého, což Vázquez hodnotil jako protekční chování (…ani neexhumovali těla zemřelých). Portorické ministerstvo spravedlnosti odmítlo případ znovu otevřít, protože Rhoads byl již dávno mrtev (zemřel r. 1959). Dvacet let se nic nedělo, pak narazil na dopis Edwin Vázquez, když na podzim 2002 připravoval přednášku pro studenty Portorické univerzity. Zapochyboval o některých experimentech, které Rhoads a jeho spolupracovníci prováděli v 50. a 60. letech, a rozhodl se dopis publikovat. A tak přestože málo lidí věří, že by C. Rhoads opravdu injikoval svým pacientům rakovinné buňky, Americká asociace pro výzkum rakoviny hledá jméno pro cenu, která dosud nesla Rhoadsovo jméno. (Science 300, 573–574, 2003)

Poznámky

1) V jeho dopise byly „politicky velmi nekorektní“ formulace – mluvil o Portoričanech jako o „…nejšpinavější, nejlínější, nejdegenerovanější a nejzlodějštější lidské rase, která kdy na Zemi žila… Co ostrov potřebuje, není hygiena, ale přílivová vlna nebo něco podobného, co by zcela vyhubilo populaci…“ A dodal ještě: „K vyhubení jsem přispěl zavražděním osmi a transplantací rakovinných buněk několika dalším.“ Kdo dnes posoudí, zda to byl pouhý výlev emocí, anebo přesvědčení?

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné