Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 617

Roman Barták: Co nového v umělé inteligenci

5. 2. 2018  |  Vesmír 97, 117, 2018/2
Nová Beseda, Praha 2017, 92 stran, ISBN 978-80-906751-2-4 Umělá inteligence je obor, který hluboce ovlivní naše životy. A nejenom proto, že...
 

Slova (k) roku 2018

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 3, 2018/1
Společnost Oxford Dictionaries v roce 2016 vyhlásila slovem roku výraz post-truths (postpravdivý). Frekvence jeho užívání vzrostla proti roku...
 

Personalizovaná propaganda?

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 607, 2017/11
Manipulace s lidmi jistě není vynález posledních let. V porovnání s dobou, kdy například Démosthenés na athénském městském sněmu pronášel své...
 

Od neuronu k mozku

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 539, 2017/10
Při pohledu na mapu se mě zmocňuje úžas, když si představím, kolik postupného úsilí a práce stálo její vytvoření od chvíle, kdy žádná mapa...
 

Veřejnost, vědci, energetika a klima

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 467, 2017/9
Zatímco 87 % vědců se domnívá, že klimatické změny jsou z velké části způsobeny lidskou činností, ve veřejnosti stejný názor zastává pouze 50 %...
 

Číselná hra s nejistotouuzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 488, 2017/9
 Problémy energetiky pramení mimo jiné z nákladnosti infrastruktury, která se buduje postupně a na poměrně dlouhou dobu. S důsledky dnešních...
 

Četli jsme

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 533, 2017/9
Michal Janata: Léthé a Mnémosyné (Budoucnost paměti a minulost zapomění) Dybbuk, Praha 2017, 320 stran, ISBN 978-80-7438-168-3 Autor činí pokus...
 

Jak hodnotit vědu?

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 375, 2017/7
 Otázka, která se poslední čtvrtstoletí vrací téměř s každým projednáváním státního rozpočtu a s výroky pop-politiků, že „věda je černá díra na...
 

Past úspěšných technologií

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 311, 2017/6
Uhlí pro lidstvo představovalo především dostupný zdroj energie, který nahradil v některých oblastech již z velké části vytěžené lesy....
 

četli jsme —

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 369, 2017/6
Martin Gardner: Jakou barvu má medvěd? Nejlepší matematické a logické hádanky Portál, Praha 2017, 176 stran Výběr 65 matematických a logických...
 

Peněz je víc než mozků

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 247, 2017/5
Nedávná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ČR o kontrole Grantové agentury ČR1) mne přiměla znovu si přečíst úvahy významného fyzika a někdejšího...
 

Odpovědnost vědce

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 240, 2017/4
Ettore Majorana se údajně 25. března 1938 vracel nočním poštovním parníkem z Palerma do Neapole. Podle palubního lístku s ním měli sdílet kajutu...
 

Xenobiotika

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 63, 2017/2
Jed je látka, která je schopná poškodit živý organismus, způsobit nemoc nebo smrt, pokud je pozřena, vdechnuta nebo vstřebána kůží. Ale jak nás...
 

Cykly, koloběhy, …

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 3, 2017/1
Podle Slovníku spisovného jazyka českého je cyklus buď tematicky spjatý soubor duševních výtvorů tvořících vyšší celek, nebo pravidelně se...
 

Délka života

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 675, 2016/12
Téměř všechna média si povšimla článku v časopise Nature,1) který na základě analýzy demografických dat konstatoval, že délka života člověka má...
 

Nejzazší (dosažená) mez

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 611, 2016/11
Hranice, mez, pomezí, rozmezí, mantinely, omezení, rozhraní, přelom, předěl, pomezní čára, bitevní linie, interface… ve všech těchto slovech je...
 

četli jsme —

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 669, 2016/11
Steven WeInberg: Jak vyložit svět (Objevování moderní vědy) Nakladatelství Slovart, Praha 2016, 432 stran Autor říká „Co je ve vědě důležité […]˝,...
 

Zvídavost

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 479, 2016/9
Největší objevy ve vědě zpravidla vznikly z pouhé zvídavosti, z touhy po poznání zákonů a zákonitostí přírody. Citovat v této souvislosti kvantovou...
 

četli jsme —

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 537, 2016/9
Jiří Ješ: Sloupky (Komentáře a reflexe z deníku Metro 1997–2003), Nakladatelství Petr Primus, Praha 2016 PhDr. Agáta Pilátová uvádí výběr textů...
 

Zákulisí

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 326, 2016/6
Cíl: další ERC granty Výzkumný program Strukturní biologie v brněnském mezioborovém ústavu CEITEC má nového koordinátora. Stal se jím doc. Richard...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]