Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022
i

Aktuální číslo:

2022/10

Téma měsíce:

Spánek

Komunikace

 |  4. 6. 2018
 |  Vesmír 97, 327, 2018/6
 |  Téma: Komunikace

Z mnoha rovin, ve kterých je možné o komunikaci uvažovat, jsme do tohoto čísla Vesmíru vybrali jen pět námětů – tři se týkají komunikace lidí, jeden bakterií a jeden zvířat. (Ne)emoce v digitální sféře poukazují na význam kontextu v komunikaci, na to, že součástí přímé osobní komunikace byly a jsou emoce. Emotikony jsou dost nedokonalou náhradou. Posílený předsudek nás nabádá, abychom dávali přednost používání podstatných jmen před přídavnými při označování skupinové příslušnosti, chceme-li omezit šíření předsudků. Stranou ovšem zůstává otázka, zda i ta přídavná jména neplní stejnou roli, jsou-li používána např. v souvislosti s přečiny či zločiny. Článek Život je hra pak na případu kubánské krize roku 1962 kromě jiného ukazuje, jak důležitá je role komunikace v konfliktních situacích. V tomto textu nad decentralizovaným řízením autonomních agentů si mnohý čtenář vybaví vzrušující videa, zachycující pohyb velkých hejn ptáků nebo ryb koordinovaně uhýbajících před predátory. Tento článek je jedním z dokladů, jak mnohé aplikace – a nejen v technické sféře – má tak abstraktní disciplína, jakou teorie her byla. Text Řeč bakterií se zabývá chemickou komunikací bakterií. Stojí za podotknutí, že podobné pomalé „chemické vlny“ se šíří také mezi neurony v mozku. K chemické komunikaci rostlin se jistě někdy v budoucnu vrátíme. Článek Tajná služba hlásí na příkladu živočichů projevujících se hlasem ukazuje, jak rafinovaně využívají některé druhy odposlouchávání.

Ještě několik nesouvislých poznámek k mezilidské komunikaci. Stranou jsme zatím nechali kulturně podmíněné aspekty komunikace. Právě tak jako prostředky ke komunikaci používané. Jaký zlom v civilizaci nastal v okamžiku, kdy se lidé přestali spoléhat na vyprávění a začali zaznamenávat na stálejší nosiče (hliněné destičky, papyrus, …). A patrně začali dříve zaznamenávat věci související s obchodem, než příběhy.

V komunikaci vždy dochází k úbytku informace, k nepřesnostem a chybám. Je to způsobeno vnějšími okolnostmi (prostředí, hluk apod.) a vnitřními překážkami (neporozumění, momentální stav, únava, snížená koncentrace apod.). Informaci můžeme vnímat v rovině věcné nebo v rovině vztahové. U některých témat skupinové postoje předem téměř vylučují úspěšnou komunikaci (GMO, jaderná energie, očkování…).

Podobný příběh jako s počítači a internetem jsme přeci již zažili v souvislosti s dopravou: Auto zkrátilo vzdálenosti, nesmírně ovlivnilo dostupnost míst i zboží, ale už nevidíme krajinu. Auto zpravidla jezdí po silnicích. A s letadlem je to ještě drastičtější: z místa na místo se přesouváme skokem.

Ve výčtu negativ bychom neměli ztratit ze zřetele, že digitalizace nám také umožňuje věci dříve nemyslitelné. Úvodník jsem měl raději nazvat „Ztráty a nálezy“.

Ke stažení

TÉMA MĚSÍCE: Komunikace
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Další články k tématu

Jak digitalizace změnila komunikaci

Obrázek lidí se sklopenou hlavou osvícenou od svého mobilního telefonu známe všichni důvěrně. Kdybych měla porovnat množství lidí cestujících se...

Včelí demokracie

Demokracii vnímáme jako ryze lidský vynález. Jedinci lidského rodu se v ní společně podílejí na utváření a směřování své společnosti. Místa,...

Posílený předsudekuzamčeno

Váš partner po návratu z třídních schůzek v nové škole oznámí, že vaši dceru učí muslimská učitelka. Stejnou informaci může podat i tak, že dceru...

Tajná služba hlásí

Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...

Život je hrauzamčeno

V roce 1962 stál svět na prahu jaderné války – Sovětský svaz rozmístil na Kubě rakety s jadernými hlavicemi a američtí i sovětští zastánci tvrdé...

Řeč bakteriíuzamčeno

Mnohé formy pozemského života žijí pospolitě a čile mezi sebou komunikují. Bakterie jsme dlouho považovali za samotářské poustevníky, kteří se s...

(Ne)emoce v digitální éřeuzamčeno

Je samozřejmé, že používané nástroje určují kvalitu toho, čeho s nimi můžeme dosáhnout. Digitální média zmnohonásobila rychlost a dosah...

Zvířecí fake news

Falešné zprávy představují mocnou zbraň. Mark Twain to glosoval bonmotem, že než si pravda obuje boty, lež oběhne půlku světa. Tým amerických...

Doporučujeme

Vzít život do svých rukou

Vzít život do svých rukou uzamčeno

Eva Bobůrková  |  3. 10. 2022
Zářijová demonstrace na Václavském náměstí. Proruským a protidemokratickým heslům tleskají desetitisíce osob. Událost nenechává nikoho na...
Spát se dá i bez mozku

Spát se dá i bez mozku uzamčeno

Jaroslav Petr  |  3. 10. 2022
Čím hlouběji věda proniká do tajemství spánku, tím menší se zdá možnost, že najdeme tvora, který vůbec nespí. To nás staví před otázku, kdy a za...
Tajemství Edwarda Kellyho

Tajemství Edwarda Kellyho

Vladimír Karpenko  |  3. 10. 2022
Alchymista Edward Kelly byl jednou z nejsložitějších postav evropské renesance. Jeho život zůstává dodnes v zásadě neprozkoumaný. Vše, co o něm...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné