Titěra Dalibor

Ing. Dalibor Titěra, CSc. (*1955) vystudoval Vysokou školu zemědělskou, vědeckou hodnost získal na tehdejší VŠ zemědělské v Brně. Je zaměstnán ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kde se věnuje biologii včel a včelích produktů, chovu včel, genetice, inseminaci, patologii a tlumení chorob včel. Přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze.

Počet článků: 1

Včelí demokracie

8. 6. 2018
Demokracii vnímáme jako ryze lidský vynález. Jedinci lidského rodu se v ní společně podílejí na utváření a směřování své společnosti. Místa,...