Aktuální číslo:

2023/1

Téma měsíce:

DNA jako důkaz

Zde domov můj

 |  3. 9. 2018
 |  Vesmír 97, 483, 2018/9
 |  Téma: Zde domov můj

Sté výročí založení Československého státu poskytlo mnoho příležitostí k reflexi, k ohlédnutí, co že se to v našem „středu Evropy“ vlastně za těch sto let událo. V tématu tohoto čísla zaujala Michala Anděla kromě jiného otázka, zda zakladatelé státu dostatečně zvážili geopolitická rizika nového státního útvaru. A v téže souvislosti i rizika spojená s uzavřenou společností. Psycholožky Martina Hřebíčková a Martina Klicperová-Baker rozebírají výsledky výzkumu národních stereotypů pěti zemí střední Evropy. Upozorňují mj. také na paradox, kterého si povšiml v úvodu citovaný světově uznávaný sociální antropolog Ladislav Holý, totiž, že Češi na jedné straně sami sebe hodnotí jako vzdělaný a kulturní národ a na straně druhé si připisují negativní vlastnosti, jakými jsou závist, vychytralost apod. Esej „Archetyp“ pražské kavárny Pavla Janouška poskytl příležitost panoramatickými snímky Pražského hradu připomenout fotografa Tomáše Vitovského. Sociodemograficky porovnává Česko a Slovensko Jitka Rychtaříková. Její zjištění, že České země se z tohoto hlediska posunuly na východ, by mělo vzbudit pozornost a obavy. Článek Ivany Bakešové se zabývá okolnostmi přesunu legionářů přes čínské území a Jan Němeček se věnuje vztahům a hraničním sporům nově vzniklého státu.

„České národní tradice nejsou generalizacemi skutečných událostí českých dějin, ale vyjádřením ideálů. Aby se v ideály dalo věřit, je nutné přemostění mezi ideálem a skutečností; alespoň občas musí být ideál uskutečněn v praxi… Jestliže vybraní představitelé národa mohou být prezentováni jako živoucí ideály zosobněné v tradicích, pak lze existenci tradic, stejně jako existenci charakteristických vlastností, které si Češi připisují, názorně dokázat…“

Ladislav Holý1)

Jak byla výročí vzniku Československa připomínána? Zmiňme se pouze o sborníku Co daly naše země Evropě a světu. V říjnu 1939 vyšel jeho první díl. S ohledem na události roku 1939 nemohl Bohumil Mathesius realizovat záměr v původně zamýšleném rozsahu. Příspěvky „nežádoucích“ autorů byly publikovány pod pseudonymy. Druhý díl sborníku vyšel v červnu 1940 pod pozměněným názvem „Obrozený národ a jeho země na foru evropském a světovém“. Publikaci byla původně zamýšlena k 20. výročí založení Československa.

V roce 1998 a 1999 vyšla reedice obou svazků (s předmluvou Josefa Tomeše). Oba díly pak v roce 2000 doplnil svazek třetí, na němž se jako hlavní redaktoři podíleli Ivan M. Havel a Dušan Třeštík.2) Je užitečné sborník prolistovat a uvědomit si posun v atmosféře příspěvků. V předmluvě k třetímu svazku oba redaktoři vyjádřili naději, že se „za deset dvacet let, až si naše země najdou své pevné místo v evropské a světové komunitě, zrodí další díl tohoto sborníku“. Uvažuji, jak by asi vypadal. Zatímco prvé dva díly sborníku vznikaly v době ohrožení, třetí se zrodil v období převážně optimistického očekávání, co přinesou následující roky. Odrážel by čtvrtý díl již plně pluralitní společnost tolerující rozdílné názory a vyzařovala by z něj důvěra v sílu demokratických mechanismů?

Poznámky

1) Ladislav Holý: Malý český člověk a skvělý český národ (Národní identita a postkomunistická transformace společnosti), SLON, Praha 2010, 234 stran.

2) Co daly naše země Evropě a světu, Evropský literární klub, 1. část Praha 1998; 2. část Praha 1999, 3. část Praha 2000.

Ke stažení

TÉMA MĚSÍCE: Zde domov můj
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Další články k tématu

Češi v nebi a v pekleuzamčeno

V nebi jsou francouzští milenci, italští kuchaři, němečtí mechanici, angličtí policisté a všechno to organizují Švýcaři, zatímco v pekle jsou...

Funkce, normy, hodnoty ve vědě i v politice

Sté výročí československé státnosti, což je zásadní výročí v dějinách státnosti české, a ne pouze české, vyvolává v Česku celonárodní rozpaky:...

Století Československauzamčeno

První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

„Archetyp“ pražské kavárny

Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...

Československé vojsko na Východočínské železnici

Československá politická reprezentace navázala kontakty s čínskou vládou v Pekingu ještě před vznikem samostatného státu, konkrétně v srpnu 1918....

Tady bydlím

Česká hymna má být akčnější, sebevědomější, vlastenečtější, delší: sportovci prý stojí na stupních vítězů příliš krátkou dobu – tak sdělují...

Sousedská symfonieuzamčeno

První světová válka skončila a na mapě Evropy se objevil nový státní útvar – Československo. Jeho hranice, nakreslené na mapu během pařížské...

Strach a emoce, či zdravý rozum

Odjakživa čelíme výzvám, jako jednotlivci i jako společenství. Největší riziko je nebýt si rizik vědom.

Doporučujeme

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková  |  10. 1. 2023
Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...
Od mumie k Nobelovi

Od mumie k Nobelovi uzamčeno

Viktor Černý  |  9. 1. 2023
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...
Kůň a člověk

Kůň a člověk uzamčeno

René Kyselý, Lubomír Peške  |  9. 1. 2023
Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné