Aktuální číslo:

2020/2

Téma měsíce:

Houby

Zde domov můj

 |  3. 9. 2018
 |  Vesmír 97, 483, 2018/9
 |  Téma: Zde domov můj

Sté výročí založení Československého státu poskytlo mnoho příležitostí k reflexi, k ohlédnutí, co že se to v našem „středu Evropy“ vlastně za těch sto let událo. V tématu tohoto čísla zaujala Michala Anděla kromě jiného otázka, zda zakladatelé státu dostatečně zvážili geopolitická rizika nového státního útvaru. A v téže souvislosti i rizika spojená s uzavřenou společností. Psycholožky Martina Hřebíčková a Martina Klicperová-Baker rozebírají výsledky výzkumu národních stereotypů pěti zemí střední Evropy. Upozorňují mj. také na paradox, kterého si povšiml v úvodu citovaný světově uznávaný sociální antropolog Ladislav Holý, totiž, že Češi na jedné straně sami sebe hodnotí jako vzdělaný a kulturní národ a na straně druhé si připisují negativní vlastnosti, jakými jsou závist, vychytralost apod. Esej „Archetyp“ pražské kavárny Pavla Janouška poskytl příležitost panoramatickými snímky Pražského hradu připomenout fotografa Tomáše Vitovského. Sociodemograficky porovnává Česko a Slovensko Jitka Rychtaříková. Její zjištění, že České země se z tohoto hlediska posunuly na východ, by mělo vzbudit pozornost a obavy. Článek Ivany Bakešové se zabývá okolnostmi přesunu legionářů přes čínské území a Jan Němeček se věnuje vztahům a hraničním sporům nově vzniklého státu.

„České národní tradice nejsou generalizacemi skutečných událostí českých dějin, ale vyjádřením ideálů. Aby se v ideály dalo věřit, je nutné přemostění mezi ideálem a skutečností; alespoň občas musí být ideál uskutečněn v praxi… Jestliže vybraní představitelé národa mohou být prezentováni jako živoucí ideály zosobněné v tradicích, pak lze existenci tradic, stejně jako existenci charakteristických vlastností, které si Češi připisují, názorně dokázat…“

Ladislav Holý1)

Jak byla výročí vzniku Československa připomínána? Zmiňme se pouze o sborníku Co daly naše země Evropě a světu. V říjnu 1939 vyšel jeho první díl. S ohledem na události roku 1939 nemohl Bohumil Mathesius realizovat záměr v původně zamýšleném rozsahu. Příspěvky „nežádoucích“ autorů byly publikovány pod pseudonymy. Druhý díl sborníku vyšel v červnu 1940 pod pozměněným názvem „Obrozený národ a jeho země na foru evropském a světovém“. Publikaci byla původně zamýšlena k 20. výročí založení Československa.

V roce 1998 a 1999 vyšla reedice obou svazků (s předmluvou Josefa Tomeše). Oba díly pak v roce 2000 doplnil svazek třetí, na němž se jako hlavní redaktoři podíleli Ivan M. Havel a Dušan Třeštík.2) Je užitečné sborník prolistovat a uvědomit si posun v atmosféře příspěvků. V předmluvě k třetímu svazku oba redaktoři vyjádřili naději, že se „za deset dvacet let, až si naše země najdou své pevné místo v evropské a světové komunitě, zrodí další díl tohoto sborníku“. Uvažuji, jak by asi vypadal. Zatímco prvé dva díly sborníku vznikaly v době ohrožení, třetí se zrodil v období převážně optimistického očekávání, co přinesou následující roky. Odrážel by čtvrtý díl již plně pluralitní společnost tolerující rozdílné názory a vyzařovala by z něj důvěra v sílu demokratických mechanismů?

Poznámky

1) Ladislav Holý: Malý český člověk a skvělý český národ (Národní identita a postkomunistická transformace společnosti), SLON, Praha 2010, 234 stran.

2) Co daly naše země Evropě a světu, Evropský literární klub, 1. část Praha 1998; 2. část Praha 1999, 3. část Praha 2000.

Ke stažení

TÉMA MĚSÍCE: Zde domov můj
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Další články k tématu

Funkce, normy, hodnoty ve vědě i v politice

Sté výročí československé státnosti, což je zásadní výročí v dějinách státnosti české, a ne pouze české, vyvolává v Česku celonárodní rozpaky:...

Století Československauzamčeno

První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Češi v nebi a v pekleuzamčeno

V nebi jsou francouzští milenci, italští kuchaři, němečtí mechanici, angličtí policisté a všechno to organizují Švýcaři, zatímco v pekle jsou...

„Archetyp“ pražské kavárny

Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...

Československé vojsko na Východočínské železnici

Československá politická reprezentace navázala kontakty s čínskou vládou v Pekingu ještě před vznikem samostatného státu, konkrétně v srpnu 1918....

Tady bydlím

Česká hymna má být akčnější, sebevědomější, vlastenečtější, delší: sportovci prý stojí na stupních vítězů příliš krátkou dobu – tak sdělují...

Sousedská symfonieuzamčeno

První světová válka skončila a na mapě Evropy se objevil nový státní útvar – Československo. Jeho hranice, nakreslené na mapu během pařížské...

Strach a emoce, či zdravý rozum

Odjakživa čelíme výzvám, jako jednotlivci i jako společenství. Největší riziko je nebýt si rizik vědom.

Doporučujeme

Slepice z „české líhně“ vzdorují viru

Slepice z „české líhně“ vzdorují viru audio

Jaroslav Petr  |  26. 2. 2020
Čeští vědci vytvořili linii kura domácího odolnou vůči nebezpečné virové infekci. Jejich postup přináší průlom do šlechtění drůbeže na odolnost k...
Cesty pod povrch a za horizont

Cesty pod povrch a za horizont

Ondřej Vrtiška  |  3. 2. 2020
Nebývá zvykem, aby časopis publikoval rozhovor se svým šéfredaktorem. Ivan M. Havel jím ve Vesmíru byl od roku 1990, ale koncem loňského roku tuto...
Pozoruhodné metabolity lesních hub

Pozoruhodné metabolity lesních hub

Martin Hrubý  |  3. 2. 2020
Když se za příhodného počasí projdete lesem, nemůžete přehlédnout svébytnou krásu hub různých velikostí, tvarů, barev a vůní. Kromě estetických a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné