JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Rychtaříková Jitka

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc., (*1949) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Od roku 1999 vede katedru demografie a geodemografie této fakulty. Zabývá se demografickou analýzou úmrtnosti, porodnosti, sňatečnosti a rozvodovosti ČR a vyspělých zemí.

Počet článků: 2

Století Československauzamčeno

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 516, 2018/9
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...
 

Jeden model – mnoho možností

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 648, 2009/10
Demografie zkoumá porodnost i úmrtnost a ptá se, čím jsou podmíněny. Zabývá se i dalšími životními událostmi, jakými jsou migrace, sňatky, rozvody...