mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Češi v nebi a v pekle

 |  3. 8. 2018
 |  Vesmír 97, 510, 2018/9
 |  Téma: Zde domov můj

V nebi jsou francouzští milenci, italští kuchaři, němečtí mechanici, angličtí policisté a všechno to organizují Švýcaři, zatímco v pekle jsou policisté němečtí, vaří tam Britové, mechanici jsou z Francie a všechno řídí Italové. Tento vtip je založen na názoru, že příslušníci různých národů se vyznačují svéráznými osobnostními vlastnostmi. Mají ale lidé z jedné země opravdu nějaký národní charakter nebo národní stereotyp, který by je od jiných národů odlišoval?1)

Při výzkumu národních stereotypů jsme se v několika studiích zaměřily na pět zemí střední Evropy. K charakterizaci jejich typických představitelů jsme použily vlastnosti obsažené v pětifaktorovém modelu osobnosti, v psychologii označovaném jako Big Five (obr. 1). Účastníci výzkumu například posuzovali, do jaké míry je typický Čech psychicky vyrovnaný, společenský a energický, otevřený novým zkušenostem, přívětivý k druhým lidem a svědomitý při plnění povinností.

Oceněný výzkumOceněná monografie

Tento článek se opírá o mezinárodní výzkumný projekt, oceněný v září 2018 Cenou za společnou monografii. Česko-slovensko-polskému týmu autorek knihy „Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě“ (Academia, 2015), ji udělily Akademie věd ČR a Slovenská akademie věd.

Autorský tým:

Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leixová.

Čeští vysokoškoláci, kteří byli ve výzkumu testovanými osobami, vnímali typického Čecha ve srovnání s jinými národy jako osobu se střední mírou odolnosti vůči psychické zátěži. Za normálních okolností je podle nich typický Čech klidný, avšak různé nepříjemné situace, mimořádné a obtížné události jej mohou vyvést z rovnováhy. V míře společenskosti a energičnosti účastníci výzkumu považovali typického Čecha za introverta, do sebe uzavřeného, málomluvného pesimistu, kterému spíše vyhovuje pomalejší tempo. V míře otevřenosti vůči novému je podle respondentů typický Čech nevyhraněný, není jednoznačně ani novátorem, ani tradicionalistou. Neoplývá přívětivostí, je spíše nepřátelský, neochotný pomáhat druhým, povýšený, zahleděný do sebe a necitlivý. V míře svědomitosti je typický Čech opět nevyhraněný, tj. při plnění povinností vyvíjí přiměřené úsilí.

„Zdá se, že ryzí demokraté u nás v přesile nejsou.“

Jde o zajímavý výsledek. Při posuzování více skupin totiž lidé obvykle preferují vlastní skupinu před těmi, do kterých sami nepatří. Dalo by se proto očekávat, že Češi budou příslušníky vlastního národa hodnotit pozitivněji než národy sousední. Odpovědi vysokoškoláků to však nepotvrdily. Když jsme ale tyto výsledky porovnaly s odpověďmi starších účastníků výzkumu, ukázalo se, že s přibývajícím věkem jsou Češi k vlastnímu národu shovívavější a typického Čecha nehodnotí tak negativně. Přesto můžeme shrnout, že Češi jsou při posuzování charakteristik typického představitele vlastního národa přísní.

Skutečnost, že lidé nepreferují vlastní skupinu před ostatními, je ve výzkumu meziskupinových jevů neobvyklý výsledek. Proč Češi hodnotí typického představitele vlastního národa spíše negativně?

Nyní vidíte 15 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Zde domov můj
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

O autorech

Martina Hřebíčková

Martina Klicperová-Baker

Další články k tématu

Funkce, normy, hodnoty ve vědě i v politice

Sté výročí československé státnosti, což je zásadní výročí v dějinách státnosti české, a ne pouze české, vyvolává v Česku celonárodní rozpaky:...

Století Československauzamčeno

První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

„Archetyp“ pražské kavárny

Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...

Československé vojsko na Východočínské železnici

Československá politická reprezentace navázala kontakty s čínskou vládou v Pekingu ještě před vznikem samostatného státu, konkrétně v srpnu 1918....

Tady bydlím

Česká hymna má být akčnější, sebevědomější, vlastenečtější, delší: sportovci prý stojí na stupních vítězů příliš krátkou dobu – tak sdělují...

Zde domov můj

Sté výročí založení Československého státu poskytlo mnoho příležitostí k reflexi, k ohlédnutí, co že se to v našem „středu Evropy“ vlastně za těch...

Sousedská symfonieuzamčeno

První světová válka skončila a na mapě Evropy se objevil nový státní útvar – Československo. Jeho hranice, nakreslené na mapu během pařížské...

Strach a emoce, či zdravý rozum

Odjakživa čelíme výzvám, jako jednotlivci i jako společenství. Největší riziko je nebýt si rizik vědom.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...