Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 631

Savci nebyli pouze kořistí

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 469, 2023/9
Pouze paleontologové rozeznají na obr. býložravého dinosaura druhu Psitacosaurus lujiatunensis a do něho zakousnutého savce druhu Repenomamus...
 

Klidné Slunce a záření gama

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 469, 2023/9
Tok gama záření v oblasti energií 0,5–2,6 TeV překvapil nečekanou antikorelací s 11letým cyklem sluneční aktivity. Tok je totiž nejvyšší při...
 

Hledání nových materiálů

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 469, 2023/9
Levnější materiál, který se svými luminiscenčními nebo katalytickými vlastnostmi vyrovná těm, které jsou vyráběny z drahých vzácných prvků, je...
 

1 1 1

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 369, 2023/7
Velmi ambiciózní cíl americké iniciativy Energy Earthshot, vyhlášené v polovině roku 2021, je mj. snížit do konce dekády výrobní cenu zeleného...
 

Čočka versus zrcadlo

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 308, 2023/6
Zkonstruovat objektiv mikroskopu, který poskytuje velké rozlišení (tj. má velkou numerickou aperturu), velkou pracovní vzdálenost a velké zorné...
 

Atomový interferometr

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 309, 2023/6
velikou motivací pro stavbu atomového interferometru je otázka, jaká je podstata temné hmoty. Mezi favority patří hypotetické velmi slabě...
 

Cesta do středu Mléčné dráhyuzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 314, 2023/6
Astrofyzik Reinhard Genzel se výzkumu supermasivního objektu ve středu naší galaxie věnuje od poloviny sedmdesátých let. Desítky let vědeckého...
 

3,9995

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 247, 2023/5
Narozeninový problém je dosti známá úloha z kombinatoriky. Ve dvacátých letech minulého století ji obecně matematicky formuloval F. P. Ramsay...
 

Prvky vzácných zemin se „lepí“ na vzácné sinice

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 186, 2023/4
Titulek aktuality jsem si půjčil ze studie, která zjišťovala možnosti, zda by sinice (Cyanobacteria) mohly být využívány k recyklaci prvků...
 

53

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 188, 2023/4
53 attosekund (53 × 10–18 s) je délka nejkratšího elektronového pulzu. Experimentátoři ho připravili ozářením wolframového hrotu, jehož špička...
 

Konvekce v porézních prostředích a solné mnohoúhelníky

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 189, 2023/4
Podobné přírodní vzory spontánně vznikají tam, kde rychlost odpařování vody z půdy výrazně převyšuje rychlost srážek. Záhadou vyžadující...
 

Hexazin

3. 4. 2023  |  Vesmír 102, 189, 2023/4
Chemici na univerzitě v Bayreuthu syntetizovali sloučeninu K9N56. Její unikátnost spočívá v tom, že se v její struktuře vyskytuje anion hexazin...
 

Krystalografie a včelí plástev

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 126, 2023/3
Včela chovaná v úlech staví plástve na pravidelných prefabrikovaných šestistěnných podkladech, vložených do úlu včelařem. Hexagonální struktura...
 

Síla tření závisí na rychlosti

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 129, 2023/3
Tření je dle okolností žádoucí, nebo nežádoucí. Ve světě makroskopických rozměrů tření mezi dvěma hladkými plochami nezávisí na rychlosti jejich...
 

Palaeoloxodon antiquus

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 129, 2023/3
Občasný výskyt kosterních pozůstatků „slonů s přímými kly“ spolu s kamennými nástroji vedl ke spekulacím, zda hominini tyto největší suchozemské...
 

Samoregenerační vlastnosti římského betonu

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 129, 2023/3
Římský beton umožnil svými vlastnostmi starověkým Římanům stavět velké a složité stavby, jež přetrvaly tisíciletí. Prvkové a chemické mapování...
 

Užitečný sliz

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 67, 2023/2
Mnozí z nás se při koupání setkali s nepříjemným slizem chaluh. Ukazuje se však, že sliz hraje důležitou úlohu: mořské hnědé řasy, jako jsou Fucus...
 

Nejen o hvězdách a galaxiíchuzamčeno

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 76, 2023/2
31. texaské sympozium o relativistické astrofyzice se konalo 12.–16. září 2022 v Praze. Profesor astrofyziky na Stanfordově univerzitě Roger D....
 

Mžiková protonová terapie

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 6, 2023/1
Jde o první klinický pokus varianty ozařovací léčebné metody nádorů, při níž se tkáň ozařuje vysokým dávkovým příkonem. Proběhl na deseti...
 

Arsenid boru kontra křemík

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 7, 2023/1
Polovodič vhodný pro mikroprocesory by měl mít kromě vysoké pohyblivosti nosičů náboje také vysokou tepelnou vodivost. Důmyslné laboratorní...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]