Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Konvekce v porézních prostředích a solné mnohoúhelníky

 |  3. 4. 2023
 |  Vesmír 102, 189, 2023/4

Podobné přírodní vzory spontánně vznikají tam, kde rychlost odpařování vody z půdy výrazně převyšuje rychlost srážek. Záhadou vyžadující vysvětlení je, proč jsou pozoruhodně podobné navzdory místním rozdílům v geologii, chemismu soli a složení podloží. Průměr mnohoúhelníků často bývá 1 až 2 metry. Z matematického modelu plyne, že v důsledku odpařování vznikají konvekční buňky. Uvnitř každé konvekční buňky voda s nízkou salinitou proudí vzhůru a solná krusta roste pomaleji. Na hranicích buňky proudí vzhůru do krusty vyšší tok soli a rychle rostou úzké hřebeny vytvářející polygonální síťě.

Jana Lasser et al.: Phys. Rev. X, 2023, DOI: 10.1103/PhysRevX.13.011025

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Matematika, Fyzika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...