Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 619

Šedivé vlasy a osteoporóza?

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
Již jsme referovali o práci Morisona a spol. (Nature 367, 284, 1994), podle níž gen pro receptor vitaminu D určuje hustotu kostí a je tudíž...
 

Fototaktické purpurové bakterie

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
T. Engelmann popsal r. 1883 pohyb volně plovoucích fotosyntetizujících purpurových bakterií v závislosti na náhlé redukci intenzity světla a nazval...
 

Feromony v boji proti červotočům

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
Firma Oxford Asymmetry připravuje lapače červotočů založené na feromonu stegobinonu, kterým samička červotoče láká samečky. Feromon by bylo možno...
 

Superpočítačový program na rozcestí

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
Národní (americká) nadace pro vědu (NSF) zvažuje jak nejlépe využít čtyři největší superpočítačová centra (v Ithace, v Champaign-Urbaně, v...
 

Nobelovy ceny za ignoranci

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Vědecká komunita se rozdělila na tři tábory: Na skupinu, která nedočkavě očekává zprávu Nobelova výboru o udílení Nobelových cen; na skupinu, která...
 

Ernst Mayr dostal Japonskou cenu

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Za biologii se neudělují Nobelovy ceny s výjimkou fyziologie a medicíny. A tak se může stát, že někteří z největších biologů 20. století přijdou...
 

Crawfordovu cenu

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
(další z prestižních cen, která se stará o obory nepokryté Nobelovou cenou) získali tento rok matematici – 44letý Shing-Tung Yau z Harvardovy...
 

Anonymita posuzovatelů

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Jednání za zavěřenými dveřmi vždycky vzbuzují nevraživost těch, kteří jsou před těmi dveřmi. Inženýrka Wanda Henke, jež měla již několik...
 

Německý superhluboký vrt

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
zdá se, že superhluboký vrt u bavorského Windischenschenbachu byl 12. října 1994 předčasně ukončen v hloubce 9,1 km pro technické potíže spojené...
 

Univerzity s nejvyšším impaktem (1981–1993)

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Garfieldův Institut vědeckých informaci (ISI) shromáždil data o 100 amerických výzkumných univerzitách. Srovnával průměr citací vědeckých prací se...
 

Hardwarové potíže virtuální reality

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Pětsetistránková zpráva, kterou pro americkou vládu připravila rada pro výzkum při americké Akademii věd, upozorňuje na to, že výzkum v oblasti...
 

AD 185: supernova, nebo kometa?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
7. prosince r. 185 astronomové observatoře Lo-Yang v centrální Číně referovali o objevení nové hvězdy na jižní obloze. Tento záznam je pokládán za...
 

Další rozpadlá kometa

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Rozpad komet je řídká událost. Před nedávným dopadem tělesa Shoemaker-Levy 9 na Jupitera jej astronomové pozorovali naposled roku 1976. Poslední...
 

Dobrá zpráva pro příští generaci: Regenerace ozonové díry by mohla být rychlejší,

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
než se původně předpokládalo, jestliže však snižování koncentrace látek ničících ozonovou vrstvu bude probíhat podle plánu předpokládaného...
 

Další problém vojenských laboratoří

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Po skončení studené války vojenské laboratoře, jejichž posláním je vývoj nových zbraní a obranných systémů, začaly být zpochybňovány. Nikdo však...
 

Počítačová tomografie a mumie

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Podruhé byla provedena počítačová tomografie zachovalé 3000 let staré mumie tébské ženy Djedmaatesankh (poprvé se tak stalo r. 1978, tehdejší...
 

Seaborgium: jméno dosud neakceptované

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Jméno navrhované pro prvek číslo 106 – seaborgium – nebylo dosud uznáno výborem pro nomenklaturu Americké chemické společnosti. Jméno se již...
 

Tlupy dravých šimpanzů

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Volně žijící tlupy šimpanzů loví opice a další druhy savců jako svou potravu. Tato pozorování z národního parku Gombe v Tanzanii jsou výsledkem...
 

Alzheimerova choroba a oxidy železa

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Edward Neuwelt z oregonské univerzity a jeho kolegové se pokoušejí připravit syntetický vektor pro přenos genetického materiálu. Pro takovéto...
 

Stoupá, nebo klesá mořská hladina?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
V. Gornitz a C. Rosenzweig z Kolumbovy univerzity v New Yorku spolu s D. Hillelem z Massachusettské univerzity se pokusili vyčíslit antropogenní...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]