Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 628

O kolik je Země lehčí aneb Trable s biliony

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 484, 2000/9
Na tento problém upozornili Jan Erben (erben@ecm.iol.cz) a Michal Wittner (wittner@cesnet.cz). Originální autorova formulace zněla „A tak se...
 

Zlatá rýže, vitamin A a patenty

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 486, 2000/9
Zdarma poskytne svůj patent na zlatou rýži obsahující vitamin A společnost Monsato. To velice uvítal Ingo Potrykus, jehož skupina z ETH v Curychu...
 

V přirozenosti člověka je hledat, zkoušet a pokoušet osud

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 487, 2000/9
Kdo má pravdu v debatách o geneticky modifikovaných rostlinách? Čím se máme řídit, chceme-li rozeznat pravdu a omyl, jestliže většina z nás jsou...
 

Zkracují opiáty život pacientům v terminálním stadiu nemoci?

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 536, 2000/9
Tato otázka zajímá nejen pacienty. Retrospektivní studie 238 pacientů, u nichž existovaly záznamy dávek tišících opiátů během posledního týdne...
 

Clayův matematický ústav a matematické problémy příštího století

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 367, 2000/7
Na Collège de France se 24. května konalo zvláštní setkání. John Tate a Michael Atiah - matematické celebrity - referovali o sedmi matematických...
 

Na obranu Ha Si Phu

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 368, 2000/7
O případu perzekuce Sergeje Piontkovského jsme ve Vesmíru měli krátké zmínky. Jeho případ skončil šťastně - asi po roce výslechů ukrajinskou tajnou...
 

Velké vítězství radioastronomů

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 368, 2000/7
2500 delegátů světové konference o radiokomunikaci (WRC­00) v Istanbulu přidělilo radioastronomům všechny frekvence od 71 GHz do 275 GHz, které již...
 

Můžeme měřit kvalitu vědecké práce?

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 344, 2000/6
Diskusní příspěvky vyvolané článkem Václava Hořejšího Můžeme měřit kvalitu vědecké práce a rozhovorem Vesmíru s Pavlem Hobzou Hodnocení vědy,...
 

Těžké volby před americkou fyzikou elementárních částic

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 353, 2000/6
„...Existuje spousta otázek, zda si komunita [vědců zabývajících se fyzikou vysokých energií] skutečně zaslouží částku, o niž žádá“, říká Michael...
 

Detektor lži

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 354, 2000/6
K překvapivému zjištění došli psychiatři, kteří se zabývali schopností odhalit lež. Zjistili, že většina „normálních“ lidí neodhadne podvod z...
 

Nový jazyk pro webovské stránky

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 354, 2000/6
Před nedávnem jsme uváděli (Vesmír 78, 593, 1999/10), že existuje 800 milionů webovských stránek. Dnes již počet webovských stránek překročil...
 

Oxidy plutonia

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Plutonium poprvé vyrobil Glen Seaborg se spolupracovníky v prosinci 1940 na Berkeleyské univerzitě v Kalifornii. Teprve během léta roku 1942 bylo...
 

Délka prstů a sexuální orientace?

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Zvířecí modely naznačují, že androgenní steroidy působící na plod před porodem mohou mít vliv na sexuální orientaci v dospělosti. Experimenty...
 

Pryž a bakterie rezistentní na antibiotika

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Častý postrach nemocnic bakterie Staphylococcus aureus, která je rezistentní na většinu antibiotik, může v budovách žít týdny a měsíce na takových...
 

Legislativa, pokusy s geneticky modifikovanými rostlinami a vandalové

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Po neblahých zkušenostech Kalifornské univerzity s vandalizmem protibiotechnologických aktivistů, kteří ničili výzkumné plodiny, připravil...
 

Jak se do potravního řetězce dostávají kontaminanty z vody?

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Porozumění tomu, jak kovové kontaminanty ve vodních sedimentech působí na organizmy, je velmi důležité pro rozhodování o regulačních opatřeních....
 

Antrax: Historie odhalení úniku smrtelně nebezpečných bakterií ve Sverdlovsku (dnes opět Jekaterinburgu)

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 294, 2000/5
Ve Vesmíru jsme se již jednou zabývali epidemií sněti slezinné, která propukla ve Sverdlovsku roku 1979 (Vesmír 74, 174, 1995). Nešlo pouze o to,...
 

Úplná sekvence genomu původce meningitidy

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 294, 2000/5
Bakterie Neisseria meningitidis je častěji neškodným komenzálem než nebezpečným patogenem. Přesto je noční můrou mnoha praktických lékařů. Jestliže...
 

Kouření marihuany a riziko infarktu

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 297, 2000/5
Může kouření marihuany zvýšit riziko infarktu? Murray A. Middleman na výroční konferenci o kardiovaskulárních chorobách pořádané American Heart...
 

Příběh s dobrým koncem?

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 233, 2000/4
Jednoho jarního dne roku 1988 padlo oko biochemika Jeffreye Wiganda na inzerát v New York Times, který nabízel atraktivní místo. Platy akademických...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]