Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 619

Detektor lži

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 354, 2000/6
K překvapivému zjištění došli psychiatři, kteří se zabývali schopností odhalit lež. Zjistili, že většina „normálních“ lidí neodhadne podvod z...
 

Nový jazyk pro webovské stránky

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 354, 2000/6
Před nedávnem jsme uváděli (Vesmír 78, 593, 1999/10), že existuje 800 milionů webovských stránek. Dnes již počet webovských stránek překročil...
 

Oxidy plutonia

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Plutonium poprvé vyrobil Glen Seaborg se spolupracovníky v prosinci 1940 na Berkeleyské univerzitě v Kalifornii. Teprve během léta roku 1942 bylo...
 

Délka prstů a sexuální orientace?

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Zvířecí modely naznačují, že androgenní steroidy působící na plod před porodem mohou mít vliv na sexuální orientaci v dospělosti. Experimenty...
 

Pryž a bakterie rezistentní na antibiotika

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Častý postrach nemocnic bakterie Staphylococcus aureus, která je rezistentní na většinu antibiotik, může v budovách žít týdny a měsíce na takových...
 

Legislativa, pokusy s geneticky modifikovanými rostlinami a vandalové

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Po neblahých zkušenostech Kalifornské univerzity s vandalizmem protibiotechnologických aktivistů, kteří ničili výzkumné plodiny, připravil...
 

Jak se do potravního řetězce dostávají kontaminanty z vody?

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 293, 2000/5
Porozumění tomu, jak kovové kontaminanty ve vodních sedimentech působí na organizmy, je velmi důležité pro rozhodování o regulačních opatřeních....
 

Antrax: Historie odhalení úniku smrtelně nebezpečných bakterií ve Sverdlovsku (dnes opět Jekaterinburgu)

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 294, 2000/5
Ve Vesmíru jsme se již jednou zabývali epidemií sněti slezinné, která propukla ve Sverdlovsku roku 1979 (Vesmír 74, 174, 1995). Nešlo pouze o to,...
 

Úplná sekvence genomu původce meningitidy

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 294, 2000/5
Bakterie Neisseria meningitidis je častěji neškodným komenzálem než nebezpečným patogenem. Přesto je noční můrou mnoha praktických lékařů. Jestliže...
 

Kouření marihuany a riziko infarktu

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 297, 2000/5
Může kouření marihuany zvýšit riziko infarktu? Murray A. Middleman na výroční konferenci o kardiovaskulárních chorobách pořádané American Heart...
 

Příběh s dobrým koncem?

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 233, 2000/4
Jednoho jarního dne roku 1988 padlo oko biochemika Jeffreye Wiganda na inzerát v New York Times, který nabízel atraktivní místo. Platy akademických...
 

Vystavení městské populace benzenu

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 234, 2000/4
Riziko, že znečištění životního prostředí benzenem může způsobit leukemii, se při celoživotním vystavení koncentraci 1 g benzenu v krychlovém metru...
 

Rozdílný přístup k eutanazii?

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 234, 2000/4
Zatímco se zdá, že Francie svůj legislativní zákaz eutanazie zmírní ve výjimečných případech ji povolí (nevyléčitelná nemoc, symptomy odolávající...
 

Alkohol a vývoj mozku

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 234, 2000/4
Mozek dětí, jejichž matky během těhotenství pily alkohol, bývá menší, děti vykazují různé poruchy chování – od hyperaktivity k depresím a...
 

Ve zkratce

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 234, 2000/4
Detailní sledování vývoje mozkových struktur u dětí ukázalo, že oblasti spojené s asociativním myšlením a řečí se silně rozvíjejí, zatímco v jiných...
 

Věda jako odpověď na základní lidské potřeby

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 173, 2000/3
Když r. 1798 Thomas Malthus vyjádřil svoji obavu, že lidstvo je schopné dospět k rovnováze mezi množstvím potravy a velikostí populace, dosahovala...
 

Ptáci a infekce borelií

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 173, 2000/3
Lymskou nemoc jsme zvyklí spojovat spíš s klíšťaty než s ptáky. Epidemiologové si však povšimli, že ptáci mají často klíšťata, která jsou nakažena...
 

Proč bychom také měli jíst zeleninu

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 174, 2000/3
Protože obsahuje nitráty, říká farmakolog Nigel Benjamin z londýnské nemocnice Sv. Bartoloměje. Na výročním zasedání Společnosti pro integrativní a...
 

Ve zkratce

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 174, 2000/3
Co řídí rytmus dýchání? Víme, že neurony v kmeni mozkovém. Překvapivě dlouho nebylo známo, které neurony to konkrétně jsou a jakým mechanizmem...
 

Matematické hříčky

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 76, 2000/2
Na rekreační matematiku se mnozí matematikové dívají s hlubokým opovržením. Existuje však člověk, který – alespoň v anglicky mluvících zemích –...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]