Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Topoly, ekoterorizmus a legislativa

 |  5. 9. 2001
 |  Vesmír 80, 486, 2001/9

V noci 21. května t. r. napadla skupina kriminálníků zápalnými bombami laboratoře a budovy Centra pro městské zahradnictví Washingtonské univerzity v Seattlu. Téhož dne ještě zapálili dvě budovy a poškodili nákladní auta na Jeffersonových farmách v Oregonu, kde tradičními metodami šlechtili topoly. V červnu se ke žhářství přihlásila skupina Earth Liberation Front. Odhaduje se, že škody na majetku univerzity přesahují 100 milionů korun. Škody způsobené zničením (byť pouze částečným) dokumentace více než desetiletého výzkumu lze těžko vyčíslit. Tisíce semenáčů pro výzkum bylo až na 80 rostlin získáno tradičními technikami (přenosem pylu). Těch 80 transgenních rostlin bylo připraveno loni na podzim na Oregonské státní univerzitě a nikdy neměly opustit laboratoř. Toby Bradshaw se svými kolegy se zabýval mapováním jednotlivých genů řídících růst a odolnost stromků vůči nemocem.

Žháři však neponičili jen Bradshawovy výzkumy topolů. Např. Sarah Reinhard, která se zabývá ohroženými rostlinami, pěstovala z tkáňových kultur 100 kusů vzácné rostliny Hackelia venusta (Boraginaceae). Odhaduje se, že v přírodě se vyskytuje už jen na jedné lokalitě v počtu všeho všudy pouze 300 kusů. Ředitel Centra Tom Hinckley studoval, jak stromy a lesy reagují na takové přírodní události, jakou byla erupce sopky Mount St. Helen. (V Centru pracuje kolem 50 výzkumníků a studentů.) Značnou újmu utrpěla také knihovna, archivy nenahraditelných historických dokumentů, diapozitivů aj.

T. Bradshaw se krátce po požáru vyjádřil: Anonymním zbabělcům, kteří spáchali toto tupé žhářství, je třeba jednoznačně sdělit:

  • Terorizmus není nikdy řešením žádného složitého problému, ani problémů degradace životního prostředí. Hořící kříže nefungovaly pro Ku-Klux-Klan, pálení knih nefungovalo pro SS a zapalování budov nebude fungovat pro Earth Liberation Front.

    Hlavní ochranářské skupiny by měly vystoupit a jasně odmítnout taktiku teroru a teroristické skupiny při každé příležitosti.

  • Lidské bytosti, jako všechny živé organizmy na Zemi, získávají zdroje ze svého prostředí, a tudíž ho pozměňují. ...Všechny organizmy do určité míry mění své prostředí: bobři stavějí přehrady, které mění toky v jezera...

    Jakou roli mají hrát lidé v prostředí, je legitimním předmětem diskuse, výzkumu a nenásilných politických akcí. Zápalné bomby nikdy nepřispějí k nalezení odpovědi a řešení; v tomto případě ohrozily mnoho lidí a institucí nejvíce angažovaných v ochraně Země.

Po této teroristické události navrhují američtí legislativci, aby se existující zákony vztahující se na teroristické akce proti výzkumným laboratořím používajícím zvířata rozšířila také na rostlinné laboratoře. V návrhu zákona je dokonce i požadavek, aby v případě, že v důsledku teroristické akce dojde k úmrtí, mohl státní zástupce žádat trest smrti. (Science 292, 1622, 2001 a depts.washington.edu/urbhort/

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...