Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 550

Univerzity s nejvyšším impaktem (1981–1993)

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Garfieldův Institut vědeckých informaci (ISI) shromáždil data o 100 amerických výzkumných univerzitách. Srovnával průměr citací vědeckých prací se...
 

Hardwarové potíže virtuální reality

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Pětsetistránková zpráva, kterou pro americkou vládu připravila rada pro výzkum při americké Akademii věd, upozorňuje na to, že výzkum v oblasti...
 

AD 185: supernova, nebo kometa?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
7. prosince r. 185 astronomové observatoře Lo-Yang v centrální Číně referovali o objevení nové hvězdy na jižní obloze. Tento záznam je pokládán za...
 

Další rozpadlá kometa

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Rozpad komet je řídká událost. Před nedávným dopadem tělesa Shoemaker-Levy 9 na Jupitera jej astronomové pozorovali naposled roku 1976. Poslední...
 

Dobrá zpráva pro příští generaci: Regenerace ozonové díry by mohla být rychlejší,

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
než se původně předpokládalo, jestliže však snižování koncentrace látek ničících ozonovou vrstvu bude probíhat podle plánu předpokládaného...
 

Další problém vojenských laboratoří

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Po skončení studené války vojenské laboratoře, jejichž posláním je vývoj nových zbraní a obranných systémů, začaly být zpochybňovány. Nikdo však...
 

Počítačová tomografie a mumie

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Podruhé byla provedena počítačová tomografie zachovalé 3000 let staré mumie tébské ženy Djedmaatesankh (poprvé se tak stalo r. 1978, tehdejší...
 

Seaborgium: jméno dosud neakceptované

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Jméno navrhované pro prvek číslo 106 – seaborgium – nebylo dosud uznáno výborem pro nomenklaturu Americké chemické společnosti. Jméno se již...
 

Tlupy dravých šimpanzů

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 653, 1994/11
Volně žijící tlupy šimpanzů loví opice a další druhy savců jako svou potravu. Tato pozorování z národního parku Gombe v Tanzanii jsou výsledkem...
 

Alzheimerova choroba a oxidy železa

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Edward Neuwelt z oregonské univerzity a jeho kolegové se pokoušejí připravit syntetický vektor pro přenos genetického materiálu. Pro takovéto...
 

Stoupá, nebo klesá mořská hladina?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
V. Gornitz a C. Rosenzweig z Kolumbovy univerzity v New Yorku spolu s D. Hillelem z Massachusettské univerzity se pokusili vyčíslit antropogenní...
 

Americký způsob řízení CNRS?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Pod novým vedením fyzika Guye Auberta by mělo dojít k větším změnám ve francouzské největší veřejné výzkumné instituci – CNRS. 1350 laboratoří,...
 

Pochybnosti o indickém plicním moru

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Poté, co generální ředitel WHO, Hiroshi Nakajima navštívil Indii, WHO 10. října oznámila, že se již experti z USA, Ruska a WHO zabývají indickými...
 

Nejstarší známý hominid

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Proslulá etiopská paleontologická naleziště, která v nedávné době vydala lebku Australopithecus afarensis (Vesmír 73, 293, 1994/5), přinesla další...
 

Šimpanz a jeho geny

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 654, 1994/11
Americký tým P. A. Morina studoval sociální chování, příbuzenské vztahy, genetickou výměnu mezi jednotlivými populacemi a celkovou evoluci...
 

Biosphere 2

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Texaský miliardář E. Bass postavil nemalým nákladem v arizonské poušti na rozloze 3,15 akru plně izolovanou ekologickou laboratoř Biosphere 2...
 

Ke hvězdám

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Přestože kosmické velmoci mají značné rozpočtové potíže, aby dostaly na zemskou oběžnou dráhu alespoň středně velkou kosmickou stanici, sešlo se...
 

Věda v státním zájmu

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Science in the National Interest je název jedanatřicetistránkového dokumentu, který viceprezident USA Al Gore zveřejnil 3. srpna. Oceňuje v něm...
 

Dům Ch. Darwina

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 593, 1994/10
Britské Natural History Museum potřebuje 2 miliony liber sterlingů na nutné opravy a budoucí provoz Down House, domu, v němž Charles Darwin strávil...
 

Milion dolarů Modré planetě

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Japonsko financuje mnoho velkých mezinárodních vědeckých cen. Nadace Asahi Glass vytvořila dvě ceny pro životní prostředí, každá obnáší 50 milionů...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné