Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 617

Diagram

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Diagram zachycuje časový vývoj koncentrace oxidu uhelnatého v atmosféře v závislosti na zeměpisné šířce. Atmosféričtí chemici se domnívají, že jeho...
 

Atmosférická koncentrace metanu ovlivňuje schopnost půd konzumovat metan

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Zajímavý případ pozitivní zpětné vazby popisují badatelé z univerzity státu Maine ve Walpolu. Uvádí se, že půdy pohltí ročně asi 30–40 Tg metanu....
 

Paolo Zanella,

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
dřívější šéf výpočetních služeb CERN v Ženevě (do r. 1989) a nynější ředitel Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori, se stal ředitelem Ústavu...
 

Astrofyzik Martin Rees

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
vystřídá v lednu 1995 prof. Arnolda Wolfendala ve funkci královského astronoma. Do roku 1971 bylo s touto funkcí spojeno i vedení Greenwichské...
 

MCM-22 - molekulové síto se dvěma systémy pórů

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Molekulová síta (zeolity) jsou krystalické mikroporézní materiály, v nichž tetrahedrální atomy jsou v prostoru vzájemně propojeny atomy kyslíku....
 

Počítání polymerů pohybujících se iontovým kanálem

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Změna vodivosti v malé kapiláře naplněné elektrolytem vyvolaná průchodem submikrometrových částic bývá využívána pro počítání částic. Póry...
 

Nový molekulární pohled na původ člověka

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Jen málo vědních oborů je zamořeno tolika chybami, předsudky a podvody jako výzkum původu člověka, zvláště pak genetické příbuznosti lidských...
 

Děravá pravda o perforinu

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Svatým grálem imunologie se stal mechanizmus, kterým NK buňky (populace lymfocytů, natural killer, přirození zabíječi) lyticky přímo zabíjejí buňky...
 

Mubarak City

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Po velkých stavbách, jako jsou pyramidy anebo v současné éře Asuánská přehrada, začal Egypt se skromnějším projektem: Mezi Káhirou a Alexandrií...
 

Ztratí Rusko cennou výzkumnou loď?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Moskevský Oceánologický ústav je v nebezpečí, že přijde o cennou výzkumnou loď „Akademik Ioffe“, která byla postavena r. 1990 pro polární výzkumy....
 

Vývoj amerického zemědělství

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Jak orientovat zemědělskou vědu a zemědělce samotné? Úvaha P. Absolona v úvodníku amerického časopisu Science ukazuje americkou vizi. Většinu...
 

Peer review a historické publikace

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Američtí novináři manželé Jerrold a Leona Schecter publikovali část pamětí (údajně z magnetofonového záznamu) bývalého agenta KGB Pavla Sudoplatova...
 

Greifswald sídlem chystaného reaktoru ITER?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Společnost Maxe Plancka odsouhlasila založení pobočky Ústavu pro fyziku plazmatu v Greiswaldu. Druhá generace stellátoru Wendelstein 7-X se nebude...
 

Přednost budou mít levnější projekty?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Žádného badatele nepotěší omezení prostředků na výzkum. Ani tvůrci příštích projektů NASA nebyli potěšeni dopisem, který podepsal administrátor pro...
 

Nový oxidační katalyzátor a spor mezi firmou Procter a Gamble a holandskou firmou Unilever o prací prostředky

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Ronald Hage a jeho spolupracovníci z laboratoří firmy Unilever z Holandska a New Jersey popsali novou třídu oxidačních katalyzátorů používaných...
 

Globální ochlazení

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Mladší dryas je epizoda klimatického ochlazení, která nastala po poslední době ledové již po ústupu ledovců. Na severní polokouli je dobře...
 

Lze zamezit ztrátám ozonu?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Že člověk může škodit v globálním měřítku, se stalo již běžným kánonem – nejen zelených. Může však také v globálním měřítku napravovat? Fyzik...
 

Několik poznámek

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 364, 1994/7
Úspěšnost politika ve volbách (a s výjimkou extrémních případů – např. občanské či jiné války – vlastně vždycky) závisí pouze na tom, kolik lidí...
 

Nález nejstarší africké želvy

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Želvy jsou důležitou skupinou pro morfologická a fylogenetická studia, neboť jejich nejstarší fosilní nálezy pocházejí již z mladšího triasu a...
 

Varování před genetickými testy náchylnosti k rakovině

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Národní poradní výbor pro výzkum lidského genomu při Národních ústavech zdraví (NHI) vydal v březnu prohlášení, které varuje před všeobecným...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]