Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 628

Osudy vody z Marsu

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Na utváření povrchu Marsu se před 3,5 miliardy let podílela voda. L. L. Watson a jeho kolegové analyzovali poměr deuteria a vodíku ve vodě...
 

Anafylaktický šok u IgE-deficientních myší

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Masivní uvolnění imunoglobulinu E při střetu s antigenem se dosud pokládá za klíčový stimul reakcí přecitlivělosti, které mohou vést až...
 

Hustota a velikost komety Shomaker-Levy 9

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Johndale C. Solem z teoretického oddělení Národní laboratoře v Los Alamos v USA vypočetl, že původní kometa Shomaker-Levy 9 měla před rozpadem...
 

Nový mnohozubý ornitomimosaur ze Španělska

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 594, 1994/10
Ve vápencových spodněkřídových vrstvách u Las Hoyas ve španělské provincii Cuenca byla nalezena unikátní zkamenělina nového rodu...
 

Vitamin proti HIV

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Těhotné matky infikované virem HIV přenesou infekci na své děti v 10 až 40 % případů (údaje různých studií se různí). Proč jsou některé děti...
 

Mezigalaktická hmota

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Od počátku století se ví, že mezihvězdný prostor je vyplněn směsí plynů a prachu. Jak je to však z mezigalaktickým prostorem? Opravený Hubblův...
 

Prvkové složení kosmického prachu a Hubblův kosmický teleskop

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Goddardův spektrometr s vysokým rozlišením umístěný na Hubblově kosmickém teleskopu posloužil ke stanovení výskytu galia, germania, arzenu,...
 

Tyranosaurus rex byl teplokrevný

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
K tomuto závěru dospěl paleontolog Reese E. Barrick a geochemik William J. Showers ze Státní univerzity Severní Karoliny na základě izotopové...
 

K 50letému moratoriu

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
na všechny manipulace s lidským genomem vyzval Pierre Chambon, eminentní francouzský biolog a genetik v Le Monde. Chambon byl jmenován šéfem...
 

Návrat sondy Clementine k Měsíci

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Ve čtvrtek 26. května během jarního zasedání American Geophysical Union v Baltimore byl velký den již odepsané sondy Clementine (viz Vesmír 73,...
 

Megamaser v galaxii Arp 220

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 533, 1994/9
Galaxie Arp 220 je pokládána za prototyp galaxie, která vyzařuje v infračervené oblasti jako tisíc miliard Sluncí. Původ této luminozity je...
 

Diagram

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Diagram zachycuje časový vývoj koncentrace oxidu uhelnatého v atmosféře v závislosti na zeměpisné šířce. Atmosféričtí chemici se domnívají, že jeho...
 

Atmosférická koncentrace metanu ovlivňuje schopnost půd konzumovat metan

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Zajímavý případ pozitivní zpětné vazby popisují badatelé z univerzity státu Maine ve Walpolu. Uvádí se, že půdy pohltí ročně asi 30–40 Tg metanu....
 

Paolo Zanella,

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
dřívější šéf výpočetních služeb CERN v Ženevě (do r. 1989) a nynější ředitel Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori, se stal ředitelem Ústavu...
 

Astrofyzik Martin Rees

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
vystřídá v lednu 1995 prof. Arnolda Wolfendala ve funkci královského astronoma. Do roku 1971 bylo s touto funkcí spojeno i vedení Greenwichské...
 

MCM-22 - molekulové síto se dvěma systémy pórů

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Molekulová síta (zeolity) jsou krystalické mikroporézní materiály, v nichž tetrahedrální atomy jsou v prostoru vzájemně propojeny atomy kyslíku....
 

Počítání polymerů pohybujících se iontovým kanálem

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Změna vodivosti v malé kapiláře naplněné elektrolytem vyvolaná průchodem submikrometrových částic bývá využívána pro počítání částic. Póry...
 

Nový molekulární pohled na původ člověka

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 534, 1994/9
Jen málo vědních oborů je zamořeno tolika chybami, předsudky a podvody jako výzkum původu člověka, zvláště pak genetické příbuznosti lidských...
 

Děravá pravda o perforinu

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Svatým grálem imunologie se stal mechanizmus, kterým NK buňky (populace lymfocytů, natural killer, přirození zabíječi) lyticky přímo zabíjejí buňky...
 

Mubarak City

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Po velkých stavbách, jako jsou pyramidy anebo v současné éře Asuánská přehrada, začal Egypt se skromnějším projektem: Mezi Káhirou a Alexandrií...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]