Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 628

Život na hranici

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 233, 1994/4
O erupcích vulkánů na podmořských riftech se předpokládá, že jsou velmi časté. Přesto je dosud nikdo nezastihl „v akci“. Studium jevů s erupcemi...
 

Záznam s velmi vysokým rozlišením koncentrace atmosférického CO2

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 233, 1994/4
Naše porozumění tomu, jak budoucí změny koncentrace oxidu uhličitého ovlivní globální klimatický systém, pochází částečně z porovnání minulých změn...
 

Předchůdce člověka na Sibiři před 500 000 lety?

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 233, 1994/4
O tuto senzaci se zasloužil archeologové Jurij A. Močanov a jeho žena Světlana Fedosejevová. Před 12 lety totiž nalezli při vykopávkách na severu...
 

Paleoindiáni

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 234, 1994/4
Již od 16. století je oblast Beringovy úžiny pokládána za pravděpodobnou cestu zalidnění Nového světa lidmi z Asie. Dlouho scházely doklady. Od r....
 

Rodokmen evropských medvědů hnědých

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 234, 1994/4
Populace medvěda hnědého v Pyrenejích klesla na 10 kusů a hrozí jí vymizení. Standardním řešením by byl dovoz zvířat z jiných oblastí. Dovezená...
 

Krize průmyslového výzkumu v bývalé NDR

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 234, 1994/4
Když r. 1989 padla berlínská zeď, pracovalo v aplikovaném výzkumu v NDR asi 86 000 lidí. Podle západoněmeckých standardů jich bylo 16 000...
 

POST

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 234, 1994/4
Holland Ford z Univerzity Johnse Hopkinse a Pierre Bely z Evropské kosmické agentury přednesli počátkem ledna na zasedání Americké astronomické...
 

Podařila se kompletní syntéza taxolu!

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 234, 1994/4
Tato složitá látka odolávala úsilí o syntézu od prvních náznaků protikancerogenních účinků, tj. asi 20 let. (Viz Vesmír 72, 356, 1993/6; Vesmír 72,...
 

Gen pro osteoporózu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
Hustota kostí dosažená v rané dospělosti je hlavním určujícím faktorem rizika osteoporotických zlomenin v důsledku řídnutí kostí ve stáří. Z...
 

Možný účinek oblaků na klima

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
Radiační účinky mraků na klima jsou určeny poměrem dvou protichůdných procesů: v jednom se uplatňuje albedo (a působí ochlazování), v druhém se...
 

Vliv sněhové pokrývky na tepelnou rovnováhu a na růst jarních teplot na pevninách

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
V posledních dvaceti letech se na severní polokouli podstatně zmenšuje sněhová pokrývka. Sníh na povrchu Země značně ovlivňuje planetární albedo a...
 

Rychlý vznik vztahu hmyz – hostitel

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
Ve dvou populacích specializovaných motýlů druhu Euphydryas editha se objevila velmi rychlá adaptace na nového hostitele. V obou případech je...
 

Draperova cena otci programovacího jazyka FORTRAN

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
V únoru 1994 byla ve Washingtonu slavnostně předána cena Charlese Starka Drapera za r. 1993 tvůrci programovacího jazyka FORTRAN. Draperovu cenu...
 

Gen pro závislost

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
Gen, který byl ve zvýšené míře nalezen u lidí závislých na kokainu, je stejný jako gen nalezený u lidí závislých na alkoholu. Psychiatr Kennet Blum...
 

Horký archiv,

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
nikoli však pro choulostivý obsah. Když fyzik Albert Wattenberg z Illinoiské univerzity stěží zvedl čtvrtmetrovou kovovou tyčku z krabice s věcmi,...
 

Biotech–2000, korejský příklad

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
S trochou závisti se dočítáme, že jihokorejská vláda odstartovala ambiciózní program Biotech–2000. Je zamýšlen jako široká strategie s cílem...
 

Nový předchůdce teorie kontinentálního driftu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Teorii kontinentálního driftu poprvé vědecky formulovali nezávisle na sobě F. B. Taylor a Alfred Wegener v letech 1910 a 1912, myšlenka sama však...
 

Signály klimatických změn: existují jakékoli známky?

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Změny v klimatu jsou řízeny kombinovaným souborem faktorů sestávajících z regionálně nesourodých změn přirozeného i umělého původu, právě tak jako...
 

Nečekaná reakce

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Téměř 100 badatelů se podepsalo v lednu pod dopis francouzskému prezidentu François Mitterrandovi, v němž jej žádají o milost pro čtyři lékaře...
 

Symbiogeneze a propaganda

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
V říjnovém Vesmíru (Vesmír 72, 593, 1993/10) jsme referovali o recenzi knihy Concepts of Symbiogenesis, kterou napsala L.N. Chachina. V britském...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]