Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 617

Rychlý vznik vztahu hmyz – hostitel

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
Ve dvou populacích specializovaných motýlů druhu Euphydryas editha se objevila velmi rychlá adaptace na nového hostitele. V obou případech je...
 

Draperova cena otci programovacího jazyka FORTRAN

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
V únoru 1994 byla ve Washingtonu slavnostně předána cena Charlese Starka Drapera za r. 1993 tvůrci programovacího jazyka FORTRAN. Draperovu cenu...
 

Gen pro závislost

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
Gen, který byl ve zvýšené míře nalezen u lidí závislých na kokainu, je stejný jako gen nalezený u lidí závislých na alkoholu. Psychiatr Kennet Blum...
 

Horký archiv,

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 173, 1994/3
nikoli však pro choulostivý obsah. Když fyzik Albert Wattenberg z Illinoiské univerzity stěží zvedl čtvrtmetrovou kovovou tyčku z krabice s věcmi,...
 

Biotech–2000, korejský příklad

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
S trochou závisti se dočítáme, že jihokorejská vláda odstartovala ambiciózní program Biotech–2000. Je zamýšlen jako široká strategie s cílem...
 

Nový předchůdce teorie kontinentálního driftu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Teorii kontinentálního driftu poprvé vědecky formulovali nezávisle na sobě F. B. Taylor a Alfred Wegener v letech 1910 a 1912, myšlenka sama však...
 

Signály klimatických změn: existují jakékoli známky?

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Změny v klimatu jsou řízeny kombinovaným souborem faktorů sestávajících z regionálně nesourodých změn přirozeného i umělého původu, právě tak jako...
 

Nečekaná reakce

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Téměř 100 badatelů se podepsalo v lednu pod dopis francouzskému prezidentu François Mitterrandovi, v němž jej žádají o milost pro čtyři lékaře...
 

Symbiogeneze a propaganda

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
V říjnovém Vesmíru (Vesmír 72, 593, 1993/10) jsme referovali o recenzi knihy Concepts of Symbiogenesis, kterou napsala L.N. Chachina. V britském...
 

Jak zlikvidovat SSC?

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 174, 1994/3
Jedna skupina navrhla modifikovat již částečně dokončený lineární urychlovač protonů a vybudovat zařízení pro výrobu radioizotopů pro použití v...
 

Očkování proti pseudovědě?

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 53, 1994/1
"Proč by měly miliony lidí panikařit, když jediným vědcem předpovídajícím ničivé zemětřesení byl biolog podporovaný seismologem fušujícím do...
 

Biodiverzita v hlubokém moři

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 53, 1994/1
S růstem vědomostí o životě v hlubokém moři se objevují i překvapivé paralely mezi životem na zemském povrchu a v pobřežních zónách oceánů. Práce...
 

Proč klesá koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře?

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 53, 1994/1
Růst koncentrace oxidu uhličitého dělá těžkou hlavu mnoha vědcům, kteří se snaží najít hlavní mechnizmy odpovědné za koloběh uhlíku na Zemi. Jev,...
 

Opravený pohled na globální oteplení

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 53, 1994/1
Americký kongres má svou zvláštní komisi, která se zabývá klimatickými změnami. Dlouhá léta jí předsedal dnešní americký viceprezident Al Gore,...
 

LEAR (Low Energy Antiproton Ring)

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 54, 1994/1
Do našeho povědomí o fyzicích zabývajících se elementárními částicemi již vešlo, že usilují o to, postavit urychlovače částic na co nejvyšší...
 

Tento okraj není dost veliký

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 54, 1994/1
aby se něj vešel důkaz Fermatovy věty, napsal prý Fermat na okraj své knihy o řešení Diofantických rovnic. Není divu, že záhy po světoznámé...
 

Neurovědy: Evropa a USA

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 54, 1994/1
Kde je vědecké centrum Evropy? Pro fyziku vysokých energií je odpověď snadná: CERN v Ženevě. Molekulární biolog rovněž nemusí váhat: Laboratoř...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]