Aktuální číslo:

2020/5

Téma měsíce:

Sítě

Ve zkratce

 |  5. 10. 1998
 |  Vesmír 77, 594, 1998/10

 • Mírná konzumace alkoholu bývá spojována se snížením rizika srdečních chorob. U osmi pokusných mužů středního věku se sledovaly hladiny lipoproteinů vysoké hustoty (HDL), proteinu CETP a enzymu LCAT (poslední dvě látky souvisejí s hospodařením s cholesterolem v organizmu) po konzumaci 40 g alkoholu (piva, vína, tvrdého alkoholu) před obědem či během oběda. Závěr: mírná konzumace alkoholu ovlivňuje koncentraci triglyceridů v plazmě a odbourávání HDL.

  Alcohol and Alcoholism 33, 403, 1998

 • Šetření z roku 1994, jak holandská společnost akceptuje/neakceptuje alkohol, ukázalo určité „zmírnění“ postojů: mírné pití bez problémů je tolerováno, nadměrné pití odsuzováno. Zvýšil se počet lidí, kteří jsou proti omezení dostupnosti alkoholu.

  Alcohol and Alcoholism 33, 141, 1998

 • V roce 1997 mělo 2,32 milionu Američanů Alzheimerovu nemoc. Odhaduje se, že za 50 let v roce 2047 tento počet vzroste na 8,64 milionu.

  Am. J. Public Health 88, 1337, 1998

 • Peptid leptin je produktem genu ob a poskytuje zpětnovazebnou informaci receptorům, které řídí příjem potravy. V epitelu žaludku potkanů byla objevena jak messengerová RNA, tak leptin. Fyziologická funkce tohoto zdroje leptinu zatím není známa.

  (Nature 394, 790–793, 1998)

 • Dnes asi třetina roční antropogenní produkce CO2 pochází ze spalování biomasy. Jak to bylo v minulosti? Analýza sedimentů poblíž pobřeží Sierra Leone umožnila rekonstruovat výskyt požárů v oblasti subsaharské Afriky. Ke zlomu došlo před 400 000 lety. Od té doby se zvýšil výskyt rozsáhlých požárů v obdobích, kdy interglaciály přecházely v glaciály. Od počátku čtvrtohor do doby před 400 000 lety se požáry v subsaharské oblasti Afriky vyskytovaly zřídka.

  Nature 394, 767, 1998

 • Již bylo popsáno působení hurikánů na teplotní strukturu svrchních vrstev oceánů. Jak však ovlivňují výměnu CO2 mezi atmosférou a oceánem? Silný vítr zvyšuje tok CO2 z oceánu do atmosféry. Celkový příspěvek hurikánů se odhaduje na 0,04 až 0,51 Pg uhlíku (1015 g).

  (Nature 395, 58–61, 1998)

 • Redukce síry se obecně považuje za nejranější formu mikrobiálního dýchání. Geochemie naznačuje, že trojmocné železo Fe(III) je pravděpodobnější akceptor elektronů, než síra. Archaea a Bacteria mohou redukovat Fe(III) na Fe(II).

  (Nature 395, 65–67, 1998)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Ve zkratce

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Čmeláci vyřešili Molyneuxův problém

Čmeláci vyřešili Molyneuxův problém audio

Jaroslav Petr  |  24. 5. 2020
„Když se nevidomý člověk naučí hmatem rozeznat různé předměty, pozná je na první pohled, když se mu navrátí zrak?“ ptal se už v roce 1688 William...
Jim Peebles a dospívání kosmologie

Jim Peebles a dospívání kosmologie

Giovanni Acquaviva  |  4. 5. 2020
Moderní kosmologie objevila nové složky hmoty a energie vesmíru. Za teoretické objevy v kosmologii byla v roce 2019 polovina Nobelovy ceny za...
Na pláže, pojďme na pláže…

Na pláže, pojďme na pláže…

Petr Jan Juračka  |  4. 5. 2020
Věřím, že mi Ivo Jahelka odpustí, že jsem si pro titulek k tomuto článku vypůjčil slova jeho slavného songu Případ nudisty Bédi Šulisty. Lepší...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné