Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Ve zkratce

 |  5. 10. 1998
 |  Vesmír 77, 594, 1998/10

 • Mírná konzumace alkoholu bývá spojována se snížením rizika srdečních chorob. U osmi pokusných mužů středního věku se sledovaly hladiny lipoproteinů vysoké hustoty (HDL), proteinu CETP a enzymu LCAT (poslední dvě látky souvisejí s hospodařením s cholesterolem v organizmu) po konzumaci 40 g alkoholu (piva, vína, tvrdého alkoholu) před obědem či během oběda. Závěr: mírná konzumace alkoholu ovlivňuje koncentraci triglyceridů v plazmě a odbourávání HDL.

  Alcohol and Alcoholism 33, 403, 1998

 • Šetření z roku 1994, jak holandská společnost akceptuje/neakceptuje alkohol, ukázalo určité „zmírnění“ postojů: mírné pití bez problémů je tolerováno, nadměrné pití odsuzováno. Zvýšil se počet lidí, kteří jsou proti omezení dostupnosti alkoholu.

  Alcohol and Alcoholism 33, 141, 1998

 • V roce 1997 mělo 2,32 milionu Američanů Alzheimerovu nemoc. Odhaduje se, že za 50 let v roce 2047 tento počet vzroste na 8,64 milionu.

  Am. J. Public Health 88, 1337, 1998

 • Peptid leptin je produktem genu ob a poskytuje zpětnovazebnou informaci receptorům, které řídí příjem potravy. V epitelu žaludku potkanů byla objevena jak messengerová RNA, tak leptin. Fyziologická funkce tohoto zdroje leptinu zatím není známa.

  (Nature 394, 790–793, 1998)

 • Dnes asi třetina roční antropogenní produkce CO2 pochází ze spalování biomasy. Jak to bylo v minulosti? Analýza sedimentů poblíž pobřeží Sierra Leone umožnila rekonstruovat výskyt požárů v oblasti subsaharské Afriky. Ke zlomu došlo před 400 000 lety. Od té doby se zvýšil výskyt rozsáhlých požárů v obdobích, kdy interglaciály přecházely v glaciály. Od počátku čtvrtohor do doby před 400 000 lety se požáry v subsaharské oblasti Afriky vyskytovaly zřídka.

  Nature 394, 767, 1998

 • Již bylo popsáno působení hurikánů na teplotní strukturu svrchních vrstev oceánů. Jak však ovlivňují výměnu CO2 mezi atmosférou a oceánem? Silný vítr zvyšuje tok CO2 z oceánu do atmosféry. Celkový příspěvek hurikánů se odhaduje na 0,04 až 0,51 Pg uhlíku (1015 g).

  (Nature 395, 58–61, 1998)

 • Redukce síry se obecně považuje za nejranější formu mikrobiálního dýchání. Geochemie naznačuje, že trojmocné železo Fe(III) je pravděpodobnější akceptor elektronů, než síra. Archaea a Bacteria mohou redukovat Fe(III) na Fe(II).

  (Nature 395, 65–67, 1998)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Ve zkratce

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné