Ve zkratce

Pták roku

redakce | 11. 7. 2013 | Vesmír 92, 382, 2013/7

Akci Pták roku každoročně vyhlašuje již od roku 1992 Česká společnost ornitologická (ČSO). Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy...

Ve zkratce

Ve zkratce

Ivan Boháček | 8. 12. 2011 | Vesmír 90, 678, 2011/12

Kolísání rotační osy Země Laserový gyroskop již dávno není novinkou. Nalezl uplatnění v navigačních zařízeních od letadel až po turistiku. S...

Vymírání vrabců

Jiří Reif | 5. 12. 2002 | Vesmír 81, 712, 2002/12

Již řadu let ornitologové upozorňují na nenápadné, ale vytrvalé mizení vrabců domácích (Passer domesticus) po celé Evropě. Britští vědci se...

Tarantizmus – zapomenutá diagnóza

Vratislav Schreiber | 5. 12. 2002 | Vesmír 81, 712, 2002/12

V moderní Evropě již vymizelo onemocnění, které působil evropský druh slíďáka tarantula. Ti, kteří byli tímto pavoukem kousnuti, pociťovali za den...

Nová zbraň proti biofilmům

Veronika Holá | 5. 12. 2002 | Vesmír 81, 712, 2002/12

Biofilmy (povlaky bakterií) se tvoří na všem – od zubů, protetických náhrad a implantátů po přídě lodí. Schopnost růst v biofilmu má mnoho druhů...

Chudokrevnost po erytropoetinu

Vratislav Schreiber | 5. 12. 2002 | Vesmír 81, 712, 2002/12

Erytropoetin je hormon ledvin. Když zdravé ledviny cítí nedostatek kyslíku, začnou produkovat více erytropoetinu, což povzbudí kostní dřeň k...

Protein související s tvorbou nádorů funguje jako kompas měňavek

Stanislav Mihulka | 5. 12. 2002 | Vesmír 81, 713, 2002/12

Cesty výzkumu exprese a účinku proteinů mohou být pozoruhodně spletité. Je známo, že se protein fosfatidylinositol-3-fosfatáza (PTEN) významně...

Jak kolísají ptačí populace

Jiří Reif | 5. 11. 2002 | Vesmír 81, 656, 2002/11

Na časovou proměnu početnosti ptačích populací má vliv řada faktorů, které lze rozdělit na stochastické (hlavně vliv prostředí) a deterministické...

Nový program prevence pro sloní vandaly

Stanislav Mihulka | 5. 11. 2002 | Vesmír 81, 656, 2002/11

Největším škůdcem polí a zahrad na světě je, pro mnohé jistě překvapivě, slon indický. Konflikty mezi slony a farmáři bývají hodně divoké. Prostor,...

Vesmír je Vesmír

Pavla Loucká | 5. 11. 2002 | Vesmír 81, 657, 2002/11

Tato tautologická věta (obojím myslím Vesmír s velkým V) z logického hlediska nepřináší žádnou informaci, a přesto jsou výpovědi tohto typu v...