Aktuální číslo:

2023/2

Téma měsíce:

Propojený svět

Neuron 2013 ceny za životní dílo a granty

 |  5. 12. 2013
 |  Vesmír 92, 655, 2013/12

„Společenskou odpovědnost lze prokázat jen dobrými skutky.“

Dalibor Dědek (zakladatel firmy Jablotron)

Nadační fond Karla Janečka se letos přejmenoval na Nadační fond Neuron. K zakladateli a mecenáši původního fondu na podporu vědy a výzkumu Mgr. Karlu Janečkovi se totiž připojili dva další mecenáši: Ing. Libor Winkler (RSJ) a Ing. Dalibor Dědek (Jablotron).

Letos opět uděloval ceny za životní dílo a výzkumné granty. Jako další obor k již zabydleným disciplínám (k matematice, medicíně a ekonomice) přibyla jako čtvrtá fyzika.

Za celoživotní dílo byla cena udělena těmto osobnostem:

— Prof. Jiřímu Vítkovi, MD, Ph.D., který je odborníkem na prevenci mozkové mrtvice pomocí katetru.

— Prof. Janu Vaňousovi, M. Phil., M.A., Ph.D., který je odborníkem na ekonomickou a průmyslovou strategii SSSR a zemí střední a východní Evropy, expertem na energetické sítě.

— Prof. RNDr. Vojtěchovi Rödlovi, CSc., který je odborníkem na kombinatoriku a teorii grafů.

— Prof. RNDr. Bedřichovi Velickému, CSc., který je uznávaným odborníkem v oblasti fyziky pevných látek. (A je také členem redakční rady Vesmíru.) Laureáti se pozvané veřejnosti představili 5. listopadu dopoledne přednáškou. Slavnostní předání cen i grantů pak proběhlo večer v refektáři Profesního domu MFF UK.

Na granty věnoval Nadační fond Neuron bez dvaceti tisíc celkem čtyři miliony korun.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D., zkombinuje dva modely statistiky, aby bylo možné vyloučit chyby vyvolané tím, že počet proměnných přesahuje počet pozorování. Tato tzv. robustní analýza vysoce rozměrných dat se uplatní například při určování genů, jejichž aktivita nebo pasivita může zvyšovat riziko srdečního infarktu, nebo mozkové mrtvice. Nové metody umožní určit diagnózu s menší chybovostí než pomocí současných statistických postupů.

Ing. Michal Malinský, Ph.D. Dosavadní experimenty prokázaly životnost protonu zhruba na 1033 let. Existuje však podezření, že životnost protonu není nekonečná, ale pouze dostatečně dlouhá na to, aby jeho rozpad unikal pozornosti vědců. V námi pozorovatelné části vesmíru prokazatelně dominuje hmota nad antihmotou. Vše však nasvědčuje tomu, že bezprostředně po velkém třesku bylo stejně hmoty a antihmoty. To by ovšem znamenalo, že při dostatečně vysokých teplotách a energiích přichází ke slovu nový, dosud nepozorovaný typ interakcí, jejichž stopou v dnešním „nízkoenergetickém“ světě by pak mohla být právě „smrtelnost“ protonů a s ní spojená fundamentální nestabilita jaderné hmoty jako takové.

Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D., se zabývá teoretickou informatikou, jež vytváří matematické základy pro porozumění výpočtům. Díky grantu bude pokračovat v práci na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit. Značně tak posune lidské poznání v oblasti teoretické informatiky

Ing. Filip Pertold, Ph.D., bude porovnávat šance získat zaměstnání matek v ČR a v Dánsku a zjišťovat, jak ovlivnil zánik většiny jeslí pro děti do tří let kariérní postup žen a jejich možnost pracovat ve vedoucích funkcích.

Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., pomocí miniaturních chemických robotů dopraví na místa zasažená bakteriemi účinnou látku získanou z česneku. Cílem je zničit bakterie, které jsou již odolné proti běžným antibiotikům. Na látku z česneku si bakterie nedokážou vytvořit rezistenci, protože tato látka je méně stabilní než běžná antibiotika. (Upraveno podle www.nfkj.cz/aktuality/1000106).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

S rozumem v koncích?

S rozumem v koncích?

Přemysl Mácha, Michal Pavlásek  |  6. 2. 2023
Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...
Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Petr Pyšek, Jan Pergl  |  6. 2. 2023
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...
Rébusy z pravěku

Rébusy z pravěku uzamčeno

Martin Oliva  |  6. 2. 2023
Byl čtvrtek 16. července 1987, když se pod radlicí těžkého buldozeru v čerstvé ornici objevil shluk kostí. Stalo se na místě, které je jen několik...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné