Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Dlouhá cesta

 |  16. 1. 2014
 |  Vesmír 93, 3, 2014/1

„Good judgement comes from experience, but experience comes from bad judgement.“

Theodore von Karmán

Prvního února 2012 odstartoval slibný projekt MŠMT „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“, nejčastěji citovaný pod označením „Ipn Metodika“ s rozpočtem bezmála 112 milionů Kč. S dosavadním systémem hodnocení výzkumu, zavedeným v roce 2004 (pro nějž se s ohledem na jeho mechanický přístup vžilo poněkud posměšné pojmenování kafemlejnek) a více či méně modifikovaným téměř každý rok, už nebyli spokojeni snad ani úředníci, kterým jinak tento administrativní způsob plně vyhovoval. V tisku i na odborných fórech vedli o systémech hodnocení vědy a výzkumu nekončící diskuse nejen vědci (o tom koneckonců svědčí i některé články a glosy ve Vesmíru). To, že kafemlejnek hodnotí jednotlivé výstupy výzkumu, a nikoli výzkumnou instituci (ústav, fakultu, …), vede jednak „k fragmentaci výzkumného úsilí a výsledků, … vyvolává nestabilitu financováním na 1 rok“ (prof. Jitka Moravcová, 2012). Dokonce i ty skupiny vědců, kterým přinášel vyhovující finanční prostředky, postupně připouštěly že není dobrý systém financování. Nemalou váhu při rozhodnutí hledat jiný systém bezpochyby měly i výsledky mezinárodního auditu soustavy výzkumu, vývoje a inovací v ČR za léta 2010–2011, který prováděla britská firma Technopolis.1)

Projekt Ipn Metodika měl být ukončen podle původního harmonogramu již k 31. 12. minulého roku. Jak se však můžeme dočíst v situační zprávě2) projektu, „realizace projektu byla však v průběhu roku 2012 vedením MŠMT utlumena […] aby mohly být cíle […] eventuálně upraveny“. Nový termín ukončení projektu je stanoven na 30. 6. 2015. Cíl a rozpočet zůstaly stejné. Nově byl projekt rozšířen mj. o metodiku hodnocení a financování velkých infrastruktur. MŠMT již vyhlásilo veřejnou zakázku a předpokládá se, že během ledna 2014 by měl být vítězný uchazeč vyzván k podepsání smlouvy. Z toho lze dovodit, že prvním rokem, kdy by k projednávání rozpočtu mohly být k dispozici podklady z hodnocení, je rok 2017 (za předpokladu, že bude dodržen upravený harmonogram). Do té doby se tvorba rozpočtu pro výzkum, vývoj a inovace bude muset spokojit s jinými podklady.

Jedna z kapitol má ve své náplni také přípravu odborníků na hodnocení a finacování: „Podle výsledku konkurzního řízení bude vytvořena skupina cca 20 účastníků cyklu pravidelných přednášek a seminářů na téma scientometrie, bibliometrie, metody hodnocení výsledků VaVaI, systémy řízení VaVaI v ČR a zahraničí, řízení projektů, ochrana autorských práv a duševního vlastnictví a další témata, která budou přednášet jak čeští, tak zahraniční odborníci […] Vybraní experti se společně se členy expertního týmu zúčastní krátkodobých pobytů v zahraničí, kde se podrobně seznámí s praktickými aspekty hodnocení a financování ve vybraných evropských zemích (Velká Británie, Finsko, Německo, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Dánsko). […] Budou realizovány konzultace s koordinátory hodnocení v těchto zemích pro identifikaci silných/slabých míst těchto systémů. Z praxí těchto srovnávacích zemí vznikne ,Studie dobré zahraniční praxe‘. Kurz bude zakončen samostatnou prací.“3)

V polovině šedesátých let minulého století na tehdejší FTJF ČVUT připravoval děkan Michal Laš reformu studia, na tu dobu hodně revoluční, byť šlo „pouze“ o nějakou pravariantu dnešního systému kreditů. Připravovaná reforma nebyla vítána zejména ze strany těch profesorů, jejichž přednášky za mnoho nestály. A tak když došlo na kolegiu děkana k jejímu projednávání, schválili „ducha reformy“. Hnací motor této reformy děkan Laš záhy těžce onemocněl a „duch reformy“ možná bloudil fakultou, studium však pokračovalo ve starých kolejích.

Chtěli bychom vědě a vědcům v Česku do nového roku popřát, aby systém hodnocení a financování neskončil podobným „duchem“ jako reforma profesora Laše.

Poznámky

1) Viz audit-vav.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni.

2) Ke stažení na a metodika.reformy-msmt.cz.

3) Obludně vyhlížející zkratka VaVaI: „výzkum, vývoj a inovace.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výchova a vzdělávání
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné