Aktuální číslo:

2019/12

Téma měsíce:

Odpady

Trojí zastavení

 
 |  12. 6. 2014
 |  Vesmír 93, 319, 2014/6

V letošním roce oslavujeme padesáté výročí vzniku databáze Science Citation Index. Začala skromně jako pětisvazková papírová publikace, aby se vyvinula v nynější Web of Science se všemi možnostmi, které poskytují počítače a internet. Možná stojí za zmínku, že také tato databáze měla svého vizionáře už v době, kdy existovaly jen mechanické kalkulačky. H. G. Wells vydal v roce 1938 knihu World Brain. V předvečer druhé světové války uvažuje o světovém mozku – světovém informačním vědeckém centru, které považoval za symbol mezinárodní spolupráce v mírovém světě.

50. výročí vzniku je podnětem k zamyšlení, jak hluboce ovlivnil Science Citation Index vědecký provoz, jak a v čem proměnil životy většiny vědců.

Lze vysvětlit vědecký problém za tři minuty?

Soutěž FameLab proběhla v ČR již po čtvrté. Účastníci se museli vypořádat s pěkně tvrdým zadáním: v pouhých třech minutách vysvětlit publiku a odborné porotě své vědecké téma. Přitom se hodnotila vědecká správnost, srozumitelnost pro laickou veřejnost a zda vystoupení zaujalo. Pro jedenáct nejlepších účastníků z oblastních kol soutěže proběhlo dvoudenní školení komunikace, prezentace a práce s médii. Národní finále se konalo 11. května.

Porota rozhodla, že nejlépe si vedl biochemik Mgr. Matyáš Krijt z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s prezentací Pomoc, moč, pomoc, v níž vysvětlil divákům nadějný způsob monitorování autismu. Čeká ho nyní reprezentace v mezinárodním kole soutěže v anglickém Cheltenhamu, kde se soutěž koná již od roku 2004.

Společnou cenu British Council a občanského sdružení Adeto, kterou je studijní cesta do Velké Británie, získal Mgr. Marek Lanč z VŠCHT Praha s vystoupením Popelka versus pavouk.

Cenu AV ČR za vědecký přínos udělila porota Mgr. Jakubovi Braborcovi z Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži za jeho vystoupení Zdání klame o výzkumu fluoreskujících boranů.

Koordinátorka soutěže v ČR, Dáša Sephtonová z British Council, o soutěži říká: Porota měla těžkou práci rozhodnout, komu cenu udělit. Letos byli všichni přednášející skvělí, publikum se bavilo – a byla to opravdu chytrá zábava, která se šířila zaplněným Semaforem!

Ceny NEURON 2014 pro mladé vědce

A ve středu 14. května proběhlo další udílení cen, nadační fond Neuron na podporu vědy udílel ceny pro mladé vědce. Hranice mládí byla definována čtyřiceti lety. Ceny vybírala vědecká rada nadačního fondu v pěti oborech: matematika, fyzika, chemie, medicína a společenské vědy. „Držitelé cen představují podle členů rady to nejlepší z mladé české vědy. Na jejich příkladu může veřejnost vidět, jaká témata hýbou současnou vědou a co jejich výzkum může přinést v budoucnu světu,“ cituje tisková zpráva předsedu správní rady nadačního fondu prof. MUDr. Josefa Veselku. „Morální“ povzbuzení bylo v tomto případě provázeno ještě odměnou 250 000 Kč pro každého laureáta za dosavadní výsledky výzkumu.

Organizátoři měli skvělý nápad, jak slavnostní předání cen odlehčit. Každý z laureátů si totiž musel osm minut povídat s celebritou ze světa sportu nebo umění. A nebylo vždy jednoznačné, která ze stran lépe zvládla téma svého partnera (vědci vtipnost, celebrity obor svého partnera). O to, že nabitý Ballingův sál Národní technické knihovny se viditelně bavil, se kromě laureátů cen Neuronu zasloužili Tomáš Hanák, Ondřej Sokol, Jakubov Kohák, Vavřinec Hradilek a Martina Kocianová.

Laureáti:

V oboru medicína získal cenu doc. Petr Svoboda, Ph.D., (obr. 2) z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy. Petr Svoboda vede jeden z týmů, který se snaží využít pro ochranu před viry jiného mechanismu, než jaký uplatňují bílé krvinky. Jde o RNA interferenci. Při tomto nedávno objeveném procesu napadený organismus reguluje přepis virových genů. Podrobněji se o tom můžete dočíst v tomto čísle Vesmíru (Vesmír 93, 334, 2014/6).

V oboru chemie se stala laureátkou prof. Jana Roithová, Ph.D., (obr. 4) z Přírodovědecké fakulty UK, která zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Na jejím výzkumu je jedinečné, že kombinuje metody teoretické a experimentální chemie – hmotnostní spektrometrie a kvantové chemie. O většině chemických reakcí nevíme, jak probíhají a právě to se snaží objasnit profesorka Roithová. Její výzkum odpovídá na základní otázky, jak spolu molekuly reagují a jakým způsobem vytvářejí jiné složitější molekuly. Zkoumá, proč se látka A přemění na látku B, když se k ní přidá nějaký katalyzátor a studuje, co přesně katalyzátor udělá s látkou A, aby se přeměnila na látku B. Když pochopíme, jak tyto reakce fungují, můžeme je vylepšovat. Třeba tak, aby probíhaly při nižší teplotě, menším tlaku a s levnějšími katalyzátory. Díky tomu se ušetří finance. Pro březnové číslo Vesmíru napsala článek „Jak inertní jsou inertní plyny“ (Vesmír 93, 148, 2014/3).

V oboru matematiky obdržel cenu Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc., (obr. 5) z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, jehož specializací je matematická fyzika. Jde mu o konzistentní matematickou formulaci jevů, které fyzikové s určitou mírou nepřesnosti zkoumají pomocí pokusů.

V oboru fyzika získal cenu RNDr. Gabriel Török, Ph.D., (obr. 6) ze Slezské univerzity v Opavě. Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd. Jeho výzkum se zaměřuje na kvazioperiodické oscilace ve vesmíru. Jde o mikrosekundové záblesky rentgenového záření pozorované kosmickými observatořemi. Předpokládá se, že tyto oscilace jsou generovány v bezprostřední blízkosti černých děr a neutronových hvězd a jejich analýza umožňuje studium extrémně silné Einsteinovy gravitace a chování hmoty při nukleární hustotě.

V oboru společenských věd se stal laureátem Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (obr. 3) Zabývá se moderními hospodářskými a sociálními dějinami. Zaměřuje se zejména na problematiku velké hospodářské krize z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století a na tématiku sociálního státu od jeho počátků až do současnosti. Docent Rákosník považuje na historii za nejpřitažlivější možnost vytvořit kompromisní příběh o určité události nebo období, který by nikoho neurazil, zároveň by byl uvěřitelný a splňoval vědecké kvality, tj. ověřitelnost tvrzení a poznámkový aparát. Jeho výzkum možná objasní například dopad ekonomické krize na společnost nebo pomůže upravit sociální politiku státu.

Chováme naději, že tři poslední laureáti také napíší o svých výzkumech pro čtenáře Vesmíru.

Zpracováno podle tiskových zpráv.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné