mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1999/6

datum vydání: 5. 6. 1999

Úvodník

Třetí život badatelů

Zemře-li význačný světový vědec, patří se, abychom ho v našem časopise vzpomenuli, a pokud se to tématem a stylem hodí, otiskli některý z jeho...

Rozhovor

Slovo má Dave Jensen

Učit se myslet jako podnikatel Právě jsem se vrátil z jednoho z nejkrásnějších pracovních pobytů v mém životě. Byl jsem pozván, abych v pražské...

Poznámky a glosy

Proč jezdit na konference

Syna mám řidičem kamionu. Tím se nechlubím, ani si nestěžuji. Odmítl jít na vysokou řka, že by nevydržel celý den sedět v kanceláři jako já. Sezení...

Eseje

Je věda nebezpečná?

Myšlenka, že vědění je nebezpečné, je v naší kultuře hluboce zakořeněna. Adam a Eva měli zakázáno jíst z biblického stromu poznání, v Miltonově...

O zhoubném vlivu matematiky na filozofii

Dvojí život matematiky Jsou matematické ideje vynálezy, nebo objevy? Tuto otázku si filozofové kladli opakovaně po staletí a bude s námi patrně...

Nad knihou

Etologie před kopernikánským obratem

Představte si, že když Koperník a Galileo v renezančních dobách vymýšleli heliocentrickou astronomii, nějakou náhodou (příčinou mohla být jazyková...

BORIS TITZL: Postižený člověk ve společnosti – hledání počátků

Přední český odborník na speciální pedagogiku, tedy výuku a výchovu postižených dětí, v úvodu říká: Postižení, nemoc, slabost všeho druhu jsou...

Jazykový koutek

Modrý měsíc

Není snad červen červený? Ale vždyť o něm ani psát nechci. Neodpustím si ovšem poznámku, že (etymologicky) červený být nemusí. Vnímáme jej červeně,...

Mozaika

Duben ve vědě

Hrozí kosmonautům hluchota? Ve vzduchoprázdnu se zvuk nešíří, i naplno řvoucí televizní přijímač by tam zkrotl. Do tohoto tichého světa by se...

Ve zkratce

Ve zkratce

Nálezy kamenných nástrojů stáří 2,34 milionu let ukazují na větší kognitivní a motorické schopnosti raných hominidů, než jaké jim dosud byly...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Stáří stromů. Staré stromy bývaly všem národům i nevzdělaným něco posvátného, čehož rušivá ruka lidská dotknouti se neodvážila, kterýžto starodávný...

Diskuse

K diskusi o vysokých školách

Nejprve dvě citace z Vesmíru. První je titulek rozhovoru s Janem Sokolem: Většinu studentů nečeká akademická kariéra. V Americe je to ale asi...

Hlavou dolů

Stejnojmenný příspěvek otevřel jinak brilantní esejista Stanislav Komárek poněkud nešťastně. Formulace Představa netopýra visícího vzhůru nohama je...

Foton jako důvěryhodný kurýr

Autoři článku vyslovují domněnku, že po překonání bariér (vysokých nákladů, nízké rychlosti spojení, velkých rozměrů zařízení, krátkého obsahu)...

Věda nezačíná rokem 1990

V předmluvě k naší knize uvádíme, že má sloužit jako první seznámení s oborem, který je ještě velmi mladý, jeho historie čítá vlastně posledních 30...

Latiméria v Ázii

Juraj Holčík referoval o senzačním objevení coelacantha Latimeria chalumnae v Indonézii. Moderní geologie dobře zná jev „rozpínání oceánského dna“,...

Výtvarné umění

Svět a světlo

Před lety jsem se jedné slunečné únorové neděle při návratu z kláštera San Luca na kopcích nad Boloňou zastavil v krásné typicky severoitalské...

Dopisy čtenářů

Zahrada ochočených slov

Jsem předplatitelem časopisu a jsem vážně rád, že se mu nedá skoro nic vytknout. [...] Jsem nadšen, že se historii slov věnuje tolik místa, ale...

O nezabíjení babiček

Dopis autorovi: Vážený pane doktore! Vřelé díky za Vaše články ve Vesmíru. Čtení každého čísla Vesmíru je pro mne svátkem, a to hlavně díky takovým...

Neurodegenerativní onemocnění

Při neurodegenerativních onemocněních postupně zanikají některé populace nervových buněk, což je spojeno s velmi vážnými psychickými...

V síti...

Možná to bude znít trochu podivně, ale anatomie pro mne byla vždy vědou jaksi sběratelskou. Přestože anatomové vlastně nic nesbírají, jejich věda...

Náhrada funkce ledvin

Ledviny zajišťují správné a poměrně stálé složení vnitřního prostředí. Starají se o to, aby v organizmu bylo optimální množství vody, různých...

Kolik rostlin znáš, tolikrát jsi Papuáncem

Po dlouhou dobu vývoje lidstva rozhodovaly o přežití jednotlivce i populace znalosti jak využívat přírodniny. Velký význam měly rostliny, které...

Lieky z prírodných jedov

Naši predkovia po stáročia získavali zo živočíchov, rastlín, morských organizmov či plesní látky účinné pri liečení chorôb. Do dnešných dní sú...

Prodlužování DNA a mikrosatelity

Genetické informace všech známých organizmů jsou zakódovány v pořadí nukleotidů A, C, G a T ve dvouvláknových molekulách kyseliny deoxyribonukleové...

Geografie druhové pestrosti

Geografické rozmístění organizmů na Zemi není rovnoměrné – různé skupiny jsou v různých oblastech různě druhově bohaté. Je celkem běžné, že určitá...

Aktuality

Proč by vědci měli být výjimkou?

„Všechny profese ve filmech dopadají špatně... proč tedy očekáváte, že s vědci se bude zacházet jinak?“ zeptal se Michael Crichton na výročním...

Kritika poskytovatelů internetu

Podle Poradní skupiny pro internetovou bezpečnost (v Severna Park v Marylandu), která analyzovala bezpečnost služeb poskytovaných Hotmailem,...

Genom Campylobacter jejuni – první genom patogenu pocházejícího z potravy

Někteří čtenáři se ještě pamatují na pozoruhodné chování sýkorek, které se naučily otevírat aluminiový uzávěr lahví s mlékem. Chytré sýkorky však...

Francouzská akademie věd – reforma po 333 letech?

Tento elitní klub byl založen r. 1666 za vlády Ludvíka XIV. V lednu letošního roku se stal prezidentem chemik Guy Ourisson. Ve své inaugurační řeči...

Evropští vědci a veřejnost

„Chtějí-li být evropští vědci tak úspěšní v získávání prostředků jako jejich američtí kolegové, musí více mluvit o významu své práce.“ To je...

Záblesky gama – stále horké téma

10. května opět zaznamenaly jak BATSE, tak italsko-holandská družice BeppoSAX jeden z velmi silných záblesků gama. Také tentokrát se podařilo najít...

Detekce přemnožení řas

Některé druhy ruduch a sinic vytvářejí jako metabolický produkt nebo během rozkladu odumřelých organizmů toxiny, které se dostávají do...

Neologizmus taping

Se slovy jogging, skateboarding či snowboarding se ve sportovní terminologii setkáváme už déle. Ani taping (od angl. tape – páska) nepatří jinam....

Nový druh motýla v USA

Washingtonský psychiatr George O. Krizek, výzkumný spolupracovník Smithsonova přírodovědeckého ústavu, objevil loni v květnu v USA denního motýla,...

Kolikrát denně kojit novorozence?

Tradice evropské medicíny praví, že pětkrát. „Euro-skupina pro studium růstu“ provedla průzkum matek po porodu a zjistila, že nejmenší frekvence...

Nová třída černých děr

Dosud vládlo přesvědčení, že černé díry existují pouze ve dvou druzích: supermasivní, o hmotnosti miliard Sluncí, nebo relativně malé, svou...

Co ukazují mitochondriální hodiny?

V druhé polovině 70. let začali biologové využívat k určování příbuznosti různých organizmů vedle jaderné DNA také DNA mitochondriální (mtDNA). Je...

Endorfíny a cvičenie

Endorfíny sa tvoria v našich telách a slúžia ako vnútorné ópioidy. Organizmus si ich vytvára na zmiernenie bolesti, napríklad pri úrazoch alebo...

Dálkové zjišťování potřeby závlah

Při nedostatku vody prudce klesají výnosy pěstovaných rostlin. Voda je ovšem vzácná a drahá, nelze jí plýtvat. Přesnému určení porostů nebo jejich...

Zelená perla roku

Hnutí Děti Země vyhlašuje každoročně ankety Ropák roku a Zelená perla roku. Zatímco první je i širší veřejnosti dobře známa (za rok 1998 si odnesl...