Lepš Jan

Prof. RNDr. Jan Lepš (*1953) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Je učitelem na Biologické fakultě Jihočeské univerzity a pracovníkem Entomologického ústavu AV ČR. Na Papui-Nové Guineji se zabývá zejména ekologií rostlin, vztahem rostlin a herbivorů a analýzou ekologických dat.

Počet článků: 3

Americký pepřovník na papuánských zahrádkách

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 564, 2001/10
Je všeobecně známo, že rostliny cizího původu mohou v domácí krajině působit různé problémy, ať už jde o pronikání do přirozených ekosystémů (např....
 

Kolik rostlin znáš, tolikrát jsi Papuáncem

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 314, 1999/6
Po dlouhou dobu vývoje lidstva rozhodovaly o přežití jednotlivce i populace znalosti jak využívat přírodniny. Velký význam měly rostliny, které...
 

JAROSLAV MORAVEC a kolektiv: Fytocenologie.

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 403, 1995/7
V celém světě můžeme pozorovat oživení zájmu o klasifikaci vegetace, a to především pro praktické účely související s ochranou přírody. Ve Velké...