Aktuální číslo:

2023/2

Téma měsíce:

Propojený svět

Mžiková protonová terapie

 |  9. 1. 2023
 |  Vesmír 102, 6, 2023/1

Jde o první klinický pokus varianty ozařovací léčebné metody nádorů, při níž se tkáň ozařuje vysokým dávkovým příkonem. Proběhl na deseti pacientech s bolestivými metastázemi rakoviny kostí v pažích a na nohách. Při konvenční radioterapii by pacienti dostali dávku 8 G rychlostí 0,03 G/s. Při mžikové protonové terapii (FLASH proton therapy) dostali stejnou dávku, ovšem rychlostí více než tisíckrát vyšší, přesahující 40 G/s. Pokus prokázal, že mžiková terapie je přinejmenším stejně účinná jako konvenční, ale méně poškozuje tkáň v okolí nádoru. Proč tomu tak je, není zcela jasné. Zdá se, že při mžikové protonové terapii vznikne ve zdravé tkáni méně toxických reaktivních forem kyslíku. Je záhodno podotknout, že mžiková radioterapie není omezena pouze na protony. V úvahu přicházejí též elektrony a fotony. 

Anthony E. Mascia et al.: JAMA Oncol., 2022, DOI: 10.1001/jamaoncol.2022.5843

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

S rozumem v koncích?

S rozumem v koncích?

Přemysl Mácha, Michal Pavlásek  |  6. 2. 2023
Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...
Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Petr Pyšek, Jan Pergl  |  6. 2. 2023
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...
Rébusy z pravěku

Rébusy z pravěku uzamčeno

Martin Oliva  |  6. 2. 2023
Byl čtvrtek 16. července 1987, když se pod radlicí těžkého buldozeru v čerstvé ornici objevil shluk kostí. Stalo se na místě, které je jen několik...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné