mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Krása fyzikálních rovnic

 |  5. 9. 2022
 |  Vesmír 101, 510, 2022/9

Boční stěnu Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského zdobí od poloviny června tohoto roku Heyrovského-Ilkovičova rovnice. Praha se tím stala po Leidenu a Utrechtu třetím městem, které tímto způsobem upozorňuje své obyvatele na příspěvek místních vědců.

Pochybuji, že nepoučená veřejnost bude ve fyzikálních rovnicích nalézat stejnou krásu, jakou v ní mohou spatřovat fyzici. Avšak k tomu, abyste shledali krásu v kaligrafii, nemusíte nutně umět čínsky, japonsky či korejsky.

Řadu let se někteří vědci přou o to, zda pravdivé jsou ty fyzikální teorie, které jsou kromě nutné shody s experimentem také krásné. Jazykem přírody je matematika. A matematická imaginace umožňuje fyzikům navrhovat řadu překrásných teorií, které mají jeden závažný nedostatek na kráse: nemají zatím oporu v experimentu.[1] To je velká nepříjemnost pro ty vědce, kteří na sebe berou odpovědnost za výdaje na stavbu unikátních nákladných zařízení, jako je např. LHC.  


[1] Jak si posteskla Sabine Hossenfelderová ve své knize Lost in math – how beauty leads physics astray: „…[M]nozí fyzici se potýkají se stejným napětím: věříme, že přírodní zákony jsou krásné, ale cožpak vědec nemůže věřit?“

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Architektura, Fyzika
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...