mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Robotické chapadélko

 |  5. 9. 2022
 |  Vesmír 101, 515, 2022/9

Konstruktéři a materiáloví inženýři se při hledání nových materiálů či konstrukci různých zařízení nezřídka inspirovali přírodou. Rámec inspirace překračují biohybridní systémy kombinující přirozené součásti s uměle konstruovanými. Při konstrukci robotického chapadélka se skupina výzkumníků Riceovy univerzity inspirovala ovládacím mechanismem a architekturou pavoučích kolenních kloubů (viz obr.). Jako robotické komponenty využili mrtvé tělo pavouka z čeledi slíďákovitých (Lycosidae). Jde o to, že nohy pavouků na rozdíl od lidí nemají protichůdné dvojice svalů, mají pouze ohybové svaly (flexory), které nohu stahují dovnitř. Pohyb opačným směrem pavouci dosahují – světe, div se – hydraulicky, tlakem hemolymfy. To je také důvod, proč mrtví pavouci mívají tělo stočené do kuličky. Tento poněkud kuriózní výzkum chtějí autoři rozšířit na samostatné ovládání pohybu jednotlivých noh chapadélka a eventuálně se zaměřit na jiné druhy organismů s podobnými hydraulickými vlastnostmi (např. na jednoho z nejmenších pavouků druhu Patu digua, který měří pouhých 0,37 mm).

Te Faye Yap et al.: Advanced Science, 2022, DOI: 10.1002/advs.202201174.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy, Biologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...