mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Kladivem na chemickou vazbu

 |  5. 2. 2024
 |  Vesmír 103, 66, 2024/2

Jeden z nápadů chemiků Ústavu pro navrhování a objevování chemických reakcí (ICReDD) univerzity v Hokkaido spočívá ve využití mechanické síly k iniciaci chemických reakcí. S tou experimentovali již dříve (viz K. Kubota et al., Science, 2019, DOI: 10.1126/scienceaay8224). Tentokrát se soustředili na odstraňování atomů halidů z organických halogenidů. Jejich inovace spočívá v použití běžných plastů z odpadu jako chemického činidla. Použili kulový mlýn k tomu, aby mechanická síla ocelové kuličky v polyetylenu přerušila chemickou vazbu a vytvořila reaktivní radikály. Ty pak iniciují reakci, při níž je atom halogenu nahrazen vodíkem. Při zpracování vysoce toxických polyhalogenovaných sloučenin by tato metoda byla bezpečnější, protože by nahrazovala používání potenciálně výbušných azosloučenin a organických peroxidů. Použité jednorázové plasty by se tím dočkaly ještě jednoho využití. Problém s likvidací plastového odpadu by se jen poodsunul.

Koji Kubota et al.: J. Am. Chem. Soc., 2023; DOI: 10.1021/jacs.3c12049

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...