i

Kolosální sluneční bouře před 14 373 lety

 |  30. 10. 2023
 |  Vesmír 102, 612, 2023/11

O největší kdy zaznamenané sluneční erupci svědčí nález subfosilních stromů na březích řeky Drouzet v jižní Francii.

Pro určení stáří fosilního vzorku pomocí radioaktivního uhlíku 14C nepostačí pouhé změření jeho současné radioaktivity a jednoduchý výpočet pomocí poločasu rozpadu tohoto izotopu, který je 5730 roků. Je třeba znát izotopový poměr 14C/12C v atmosféře v době, kdy měřený vzorek rostl. Radioaktivní 14C vzniká v nižší stratosféře a vyšší troposféře reakcí neutronů převážně slunečního větru s jádry dusíku 14N. Jeho relativní zastoupení závisí na intenzitě kosmického záření, a zrcadlí tak sluneční aktivitu. Radiouhlíkovou časovou škálu je nutné kalibrovat pomocí vzorků, jejichž absolutní stáří bylo určeno jinými nezávislými metodami, např. počítáním letokruhů nebo uran-thoriovou metodou. Poměrně četné nálezy subfosilních stromů v rašeliništích a v štěrkovnách v náplavových rovinách řek dovolily zkonstruovat spojitou kalibrační křivku až do roku 12 325 před současností (současnost = 1950). Po oteplení v období Bølling-Allerød (14 690 až 12 890 let před současností) následovalo ještě na konci pleistocénu ochlazení v období mladšího dryasu, kdy lesy opět ustoupily. Nálezy stromů z konce pleistocénu jsou velmi vzácné a nedovolily propojit jednotlivé řady letokruhů s absolutní chronologií období holocénu. Nicméně izotopové analýzy s vysokým rozlišením dovolily rozšířit kalibrační křivku až zhruba do roku 13 900 před současností.

V roce 2012 Fuso Miyake se svými spolupracovníky z Nagojské univerzity publikovali zprávu o píku v koncentraci izotopu 14C, k němuž mělo dojít v letech 774–775 n. l. To svědčí o velké erupci na Slunci. Erupce byla nezávisle potvrzena také analýzou výskytu izotopu 10Be ve vrtech z grónských a antarktických ledovců. Od té doby byly jednoznačně potvrzeny (nejen analýzou radioaktivního uhlíku) čtyři další Miyakeho události – v letech 993 n. l., 660 př. n. l., 5259 př. n. l. a 7176 př. n. l. Několik dalších čeká na potvrzení pomocí izotopů 10Be z ledovcových vrtů.

V úseku erodovaného břehu řeky Drouzet na jihu Francie dlouhého asi 500 m a širokého asi 30 m bylo objeveno celkem 172 subfosilních stromů borovice (Pinus sylvesteris). Bezprecedentní pík radioaktivního uhlíku 14C svědčí o události datované do roku 14 373 př. n. l. (čili 14 300 před současností). Potvrzuje ji i analýza izotopu 10Be z grónského vrtu GRIP. Tato Miyakeho událost měla být desetkrát silnější než pověstná Carringtonova geomagnetická bouře z roku 1859. Kdyby bouře tohoto rozsahu nastala dnes, její důsledky na naši technologickou společnost by byly katastrofální.

[1] Eduard Bard et al.: Phil. Trans. R. Soc. A381, 2023, DOI: 10.1098/rsta.2022.0206

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie, Astronomie a kosmologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Na počátku byl popel 2

Na počátku byl popel 2

Marek Janáč, Miloslav Devetter  |  4. 12. 2023
Po loňském požáru Národního parku České Švýcarsko jsme v Pravčickém dolu odebrali vzorek půdy (viz Vesmír 101, 760, 2022/12). Začal tak projekt,...