Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Křížek Michal

Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., (*1952) vystudoval obor numerická matematika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Pracuje v Matematickém ústavu AV ČR.

Počet článků: 3

Genetický kód z pohledu matematiky

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 364, 2012/6
 Když byla r. 1953 objevena struktura DNA (viz obr. 1), začaly prvotní pokusy o určení genetického kódu. Slavného fyzika ruského původu George...
 

Desáté Fermatovo číslo rozloženo na prvočinitele!

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 117, 1997/2
Slavný francouzský matematik P. Fermat se domníval, že všechna čísla tvaru 2n + 1, kde n = 2m, m = 0,1,2,..., jsou prvočísla. Prvních pět členů...
 

Co přináší základní výzkum v numerické matematice?

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 206, 1995/4
Lidé používají mnoha vymožeností vědy a techniky, aniž by si uvědomovali, že za nimi velice často stojí i matematika. Používají např. auta,...