mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Zettel Jürg

Prof. Dr. Jürg Zettel (*1943) vystudoval biologii na Bernské univerzitě. V Zoologickém ústavu téže univerzity studuje adaptace členovců na nepříznivé podmínky a přednáší ekologii.

Počet článků: 1

Někdo to rád chladné

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 103, 1997/2
Většina chvostoskoků (Collembola) v našem klimatickém pásmu obývá půdu nebo její povrch a účastní se komplexních humifikačních procesů. Půdní...