Stewart Ian

Prof. Ian Stewat přednáší matematiku na matematickém ústavu Warwickovy univerzity v Coventry, v Anglii. Je autorem knih Does God Play Dice? A Game, Set and math vydaných nakladatelstvím Basil Blackwell r. 1989, 1990.

Počet článků: 1

Hrají kostky Boha?

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 106, 1997/2
Intelektuálním odkazem Isaaca Newtona byla vize světa jako hodin, uvedených do chodu v okamžiku stvoření, pak ale už jdoucích v neměnných kolejích...