Vondrák Jan

Ing. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c., (*1940) vystudoval geodézii (specializace geodetická astronomie) na Fakultě stavební ČVUT. Emeritní pracovník AV ČR, v Astronomickém ústavu se zabýval astrometrií, efemeridovou astronomií a studiem rotace Země. Nyní se věnuje historii astronomie.

Počet článků: 2

Měření času v astronomii od nejstarších dob dodnesuzamčeno

6. 5. 2024  |  Vesmír 103, 274, 2024/5
Čas je v principu možné měřit pouze pomocí periodicky se opakujících jevů o dostatečné stabilitě. Měření času bylo proto od nepaměti svázáno s...
 

Hipparcos

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 550, 1998/10
Astrometrie, zabývající se především měřením poloh nebeských těles, patří k nejstarším astronomickým oborům. Jejím základním úkolem bylo sestrojit...