Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

V síti ...

 |  5. 10. 1998
 |  Vesmír 77, 554, 1998/10

V biologii dnes na internetu kralují biomedicínské disciplíny. Do širokého vymezení oboru spadá genetika, molekulární biologie, biochemie, ale i vlastní medicínský výzkum a některé směry příslušející ať již tradičně, nebo spíše z historických důvodů k vědám biologickým či chemickým.

Letmé přehlédnutí nejprestižnějších multioborových časopisů jasně napoví, že právě biomedicínská tematika dnes silně převažuje. V oblastech, jako jsou imunologie, onkologie, aids, malárie, prionové choroby a jiná onemocnění, sekvencování genomů, analýza struktury proteinů, mapování genů na chromozomech atd. atd., přibývají dennodenně nezvládnutelná kvanta informací. Na síti však existují místa, která je přesto zvládnou. Hledáte-li cokoliv právě z výše jmenovaných oborů, stojí za vaši pozornost služba zvaná PubMed (www.ncbi.nlm. nih.gov/PubMed/). Provozuje ji Národní lékařská knihovna a jde o veřejně přístupnou (a tedy neplacenou) obdobu známého systému MEDLIN. Obsahuje přes 9 milionů citací včetně abstraktů. Je napojena i na jiné obdobné databáze a elektronické časopisy. Rychlé vyhledávání je doplněno o vazbu na texty s příslušnou problematikou. Zvolené práce lze objednat elektronickou cestou. Pokročilejší uživatelé si mohou na základě oborů, klíčových slov, jmen časopisů apod. vytvořit (a opakovaně použít) složitější dotaz, s jehož pomocí pravidelně prohledávají databáze PubMedu.

Biomedicínského výzkumu se týká i další zajímavé místo na internetu. Jmenuje se HMS Beagle a nese podtitul The BioMedNet Magazine (biomednet.com/hmsbeagle/). Pravidelně přináší novinky z biologie, medicíny, farmacie, ale i eseje, polemiky, softwarové novinky, informace o webových stránkách ap. Většina článků vzniká excerpcí z odborných časopisů. Beagle je prostě takový elektronický New Scientist nebo La Recherche, ale zaměřený pouze na biomedicínské obory. Přístup je volný, jen je třeba vyplnit vstupní formulář a zvolit si uživatelské jméno a heslo. Beagle má jen jedinou vadu – jméno a heslo vyžaduje znovu a znovu před načtením každé stránky.

V úvodní části nové rubriky Vesmíru si dovolujeme čtenáře upozornit také na WWW stránky časopisu Vesmír, jež v první verzi byly v Computerworldu z 21. srpna 1998 vybrány jako stránky týdne. Najdete na nich obsah každého čísla Vesmíru a plné znění vybraných článků. Vesmír se na webu objevuje s několikatýdenním předstihem před svým papírovým bratříčkem. To umožňuje udělat si dobrý přehled o právě vycházejícím čísle. V posledních číslech také zavádíme publikování rozšířených materiálů na webu. To znamená, že k některým materiálům budou v elektronické verzi přiřazeny i texty, které se nevešly do tištěné verze. Všechny texty na webu lze jednoduše prohledávat podle zadaných slov nebo řetězce textu.

Webové stránky obsahují také v rozšířené podobě diskusní fóra, která probíhají ve Vesmíru anebo třeba i v jeho zákulisí. Najdete tu informace o knihách vydávaných nakladatelstvím Vesmír i s ukázkami, demoverzi databázové podoby rejstříku, informace o vybraných akcích na univerzitách a ústavech Akademie, kapitoly z historie časopisu, informace o redakci a další zajímavosti. Autory píšící do Vesmíru upozorňujeme na podrobné pokyny, v nichž najdou informace o technických i formálních požadavcích na rukopis a obrazovou dokumentaci.

Nejnověji jsou WWW stránky rozšířeny o informace o přednáškovém cyklu, který od října pořádá časopis Vesmír, a o rubriku odkazů na zajímavá místa na internetu, která mají těsný vztah k problematice vědy a jednotlivých vědních oborů.

Koncem roku 2003 nabyly stránky Vesmíru novou podobu; předplatitelům poskytují další služby, jako je např. možnost fulltextového prohledávání ad.(viz www.vesmir.cz).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

O autorovi

Pavel Hošek

Mgr. Pavel Hošek (*1968) vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Spolupracuje na projektu expedice LEMURIA, který mimo jiné vyústil do mnoha cest na Madagaskar. Zajímá se o vše, co s Madagaskarem souvisí. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, 2003). Napsal také Dějiny Madagaskaru (2011).
Hošek Pavel

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...