Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Klonování

Otázky pro vzdálenou budoucnost?
 |  5. 10. 1998
 |  Vesmír 77, 566, 1998/10

Jak se na klonování lidí dívá biolog Lee M. Silver z Princetonské univerzity, autor knihy Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World, můžeme dovodit z připojené ukázky. Je vybrána z delšího rozhovoru, který pořídil Nell Boyce.

Vaše kniha je založena na myšlence, že klonování lidí se stane běžným a bude řízeno pouze tržními mechanizmy bez právních překážek. Co vás k tomuto závěru vedlo?

Lee Silver: Způsob, jaký Američané užili při rozmnožovacích technologiích v minulosti. Všude se vynořily kliniky ochotné poskytnout jakoukoli službu, kterou si neplodné dvojice přály, jestliže byly ochotny za ni zaplatit. Nedomnívám se, že se klonování někdy stane běžným, právě tak jako se nestalo zcela běžným oplodňování in vitro. Myslím si však, že bude nakonec přijato a užíváno malou skupinou lidí za speciálních okolností.

Jak se díváte na lidi, kteří říkají, že klonování by se mělo zakázat zákonem? V Británii je např. klonování lidí zakázáno od roku 1990.

Lee Silver: Klonování lidí lidem neuškodí, jestliže dvojice, která je použije k tomu, aby měla děti, bude tyto děti milovat a jestliže ty děti budou zdravé. Mnoho Američanů se dívá na zákon zakazující klonování lidí jako na iracionální a budou se mu chtít vyhnout stejným způsobem, jakým dnes britské ženy jezdí do Ameriky, aby si koupily lidská vajíčka, protože si je nemohou koupit v Británii.

Vaše nejkontroverznější tvrzení je, že genetické inženýrství nakonec povede ke dvěma či více lidským druhům, které se nebudou schopny množit mezi sebou navzájem. Opravdu tomu věříte? Proč by se mělo stát právě toto?

Lee Silver: Dva druhy by mohly vzniknout ve vzdálené budoucnosti. Věřím, že se to může stát, protože genetické inženýrství je nevyhnutelné. Dovedu si představit způsob, jak by mohlo být genetické inženýrství provozováno bezpečně a účinně. A trh pro ně existovat bude – rodiče, kteří budou chtít pořídit pro své děti životní výhody.

Již dnes mají děti bohatých lidí výhody – dostávají lepší vzdělání, lepší zdravotní péči, mají počítače a hrají si s nimi. Obrovská propast mezi bohatými a chudými sama ukazuje, čeho jsou rodiče pro své děti schopni. V budoucnosti to bude pokračovat ještě výrazněji a rozšíří se to i do království genetiky. Skutečně věřím, že genetické „posilování“ se bude po léta střádat a že nevyhnutelně vytvoří lidi, kteří se nebudou schopni vzájemně množit.

[…] Spousta vědců je zmatena veřejným protestem, ale obávají se názorů veřejnosti. Nechtějí se s těmito protesty konfrontovat a říkají: „Nevíte, o čem mluvíte, nemáte pravdu.“ Mohl by vzniknout odpor, který by jim ztížil vést výzkum. Ať už pokládají klonování lidí za špatné či nikoli, je snadné je odsoudit, když zákaz nemá žádný vliv na jejich vlastní výzkum. 1)

Poznámky

1) /Z New Sci. 158, 2133, s. 36–37 vybral Ivan Boháček/

Citát

Alan Finkielkraut: Destrukce myšlení, Atlantis, 1993

Zombi a fanatik

Barbarství se tedy nakonec zmocnilo kultury. Ve stínu tohoto velkého slova roste intolerance současně s infantilismem. Není-li to kulturní identita, která uzavírá člověka do jeho příslušnosti a která mu pod trestem velezrady odpírá přístup k pochybování, k ironii, k rozumu – ke všemu, co by ho mohlo vytrhnout z kolektivní dělohy, pak je to průmysl volného času, tento výtvor technického věku, jenž redukuje duchovní díla na úroveň braku (nebo jak se říká v Americe, entertainmentu). A život s myšlením vyklízí pozvolna místo strašnému a posměšnému přízraku fanatika a zombiho (zombi – had uctívaný jako bůh v kultech vúdú v Africe, na Haiti a na jihu USA; přeneseně chodící mrtvola, mouchy, snězte si mě, podivín, blázen, pitomec – pozn. překl.)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Genetika

O autorovi

Lee M. Silver

Prof. Lee M. Silver přednáší na Princetonské univerzitě (Department of Molecular Biology, and the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs). Zajímá se o politické problémy související s lidskou genetikou, reprodukcí a biotechnologiemi.

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...