Kantorek Pavel

Prof. RNDr. Pavel Kantorek, Ph.D., (*1942) vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1968 ještě před ukončením kandidatury v Ústavu přístrojové techniky ČSAV odešel do Kanady. V současné době je profesorem fyzikálních věd na Ryersonově univerzitě v Torontu. Čtenáři ho znají jako karikaturistu. Jeho kreslené vtipy vycházejí časopisecky i knižně v Kanadě, USA, Švýcarsku, Německu, Itálii... a po roce 1990 opět i v České republice.

Počet článků: 1

Benfordův zákon

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 583, 1998/10
Položme si otázku: Vezmeme-li větší skupinu dat (řekněme 1000) reprezentujících jakoukoliv přírodní veličinu (například soubor fyzikálních konstant...