Matfyz_pivo

Doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., (*1938) absolvoval FEL ČVUT v Praze. V letech 1969–1971 studoval počítačové vědy (Ph.D.) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v CTS, jehož byl v letech 1990 až 2008 ředitelem. Od roku 1990 do roku 2019 byl šéfredaktorem Vesmíru.

Počet článků: 201

Kenotaf pro Newtona

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 747, 2007/12
Traduje se, že Newton objevil svůj nejslavnější, gravitační zákon, když mu, sedícímu pod jabloní, spadlo jablko do klína. Jsou dohady, že si v tu...
 

Umělé Já

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 675, 2007/11
Z jakéhosi důvodu se mi do úvodníků opakovaně vnucuje jedno téma: umělý člověk. 1) Dnes se mi to stalo opět, snad proto, že jsem se před pár dny...
 

Tváří v tvář lvu

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 535, 2007/9
Na obálce tohoto čísla Vesmíru je tvář lva. Dobře si tu tvář prohlédněte a zamyslete se, jaký z ní máte dojem. Možná že tento král tvorstva na vás...
 

Dvakrát vstoupit do téže řeky …

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 595, 2007/9
Objemný svazek shrnuje víc než dvacetiletou badatelskou činnost autora usilujícího o porozumění úplnému souboru Hérakleitových zlomků. Studiem a...
 

Původnost a plagiát

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 471, 2007/8
Tu a tam se v odborném (u nás nedávno i v denním) tisku setkáme s odhalením, že ta či ona vědecká práce je prostě a jednoduše opsána z jiné vědecké...
 

Svět v první osobě

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 403, 2007/7
Současná kognitivní věda stojí před dilematem. Na jedné straně se nemůže vyhnout zkoumání lidského vědomí – jak člověk subjektivně prožívá okolní...
 

Marketing vědy a naučný film

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 335, 2007/6
Academia film Olomouc (AFO) probíhá už řadu let. Je to festival populárně-naučných a dokumentárních filmů; letos byl poprvé jeho hlavním mediálním...
 

Zvuky a písmena

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 267, 2007/5
Jak se zdá, pralidé vydávali zvuky daleko dřív, než začali vyrývat do skal nějaké značky. Stejně tak prajazyky umožňovaly dřív mluvit než psát....
 

Kouzlo metafor

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 199, 2007/4
Nedovedu si představit nejen řeč a myšlení, ale ani vědu bez metafor. Kdysi jsem chválil tvořivou sílu metafor, 1) která se rodí z napětí mezi...
 

Řeč očí, tváří a těl

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 131, 2007/3
Mluví-li se o aktuální komunikaci mezi lidmi, nejspíše si představíme verbální interakci – rozhovor v přímé řeči. Tím však bychom odsouvali do...
 

Úvaha o nesrozumitelnosti

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 67, 2007/2
Kdysi jsem se zde 1) zamýšlel nad jistým typem nesrozumitelnosti, která často trápí a odrazuje čtenáře Vesmíru a čtenáře vůbec: lze ji označit jako...
 

O slibovaném a slibném

7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 707, 2006/12
Co to znamená, že věda tvaruje budoucnost? Aspoň tak to často sama o sobě tvrdí a leckdo si to o ní i myslíme. Pokud tvaruje, tvarovala vždy, a lze...
 

Ať si nejdřív kolem sebe zamete

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 571, 2006/10
Na mezinárodní konferenci geomorfologů se bude hlasovat o tom, zda Říp je hora, nebo vrch. Zvykli jsme si jej považovat za horu, aspoň ve Vesmíru...
 

Země dvojčat

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 439, 2006/8
Je srpen, okurková sezona, v Polsku vládnou dvojčata, snad si můžeme dovolit trochu bujné fantazie. Navážu na spíše žertovně míněné téma, které...
 

Ten druhý

13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 379, 2006/7
Lidé jsou různí, někteří se snadno, ba i rádi setkávají s druhými, navazují přátelské vztahy, rozumějí si s druhými a rozumějí druhým. Jiní lidé...
 

Nechat pořádek pořadatelům a chaos chaotům

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 315, 2006/6
Rozproudila se nám ve Vesmíru debata o jazyce 1) a já pojednou pociťuji jakési deja lu (pocit již čteného). Nemám na mysli jenom jazyk, ale debaty...
 

Proč ta podoba?

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 247, 2006/5
Pod vlivem rozvoje počítačů na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století se v několika laboratořích v různých zemích objevila nová...
 

Řeč Yamanů

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 123, 2006/3
Na jižním cípu Jižní Ameriky v Ohňové zemi žijí dva poslední příslušníci indiánského kmene Yamanů či Yahganů (v názvu není jednota). V době, kdy...
 

Modrý samet

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 63, 2006/2
Se zvědavou dychtivostí (hádejte proč) jsem si přečetl úvahu Václa­va Břicháčka o hodnotách a nadějích stárnoucího člověka (v tomto čísle, s. 105)....
 

Do bambusového lesa

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 3, 2006/1
Jednu z rytin japonského umělce Hokusaie mám obzvláště rád. Skrze bambusový les prosvítá obrys vzdálené hory Fudži. Hledím na obrázek a napadá mě,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné