Aktuální číslo:

2020/7

Téma měsíce:

Klimatické změny

Dvakrát vstoupit do téže řeky …

ZDENĚK KRATOCHVÍL: Délský potápěč k Hérakleitově řeči, Herrmann & synové, Praha 2006, 528 stran, náklad a cena neuvedeny, ISBN 80–87054–00–8
 |  13. 9. 2007
 |  Vesmír 86, 595, 2007/9

Objemný svazek shrnuje víc než dvacetiletou badatelskou činnost autora usilujícího o porozumění úplnému souboru Hérakleitových zlomků. Studiem a překládáním Hérakleita se Kratochvíl zabýval nejprve soukromě, později v rámci své činnosti v akademickém prostředí (které mu bylo zpřístupněno až od r. 1990).

Svazek obsahuje autorův vlastní překlad všech zachovaných zlomků – přímých (B), nepřímých (A) a imitací Hérakleita (C), těžištěm díla je však interpretace (Z. Kratochvíl by to tak nenazýval, spíše výklad) přímých zlomků (řada B). Ke každému z přibližně 150 zlomků jsou tu v průměru 3 strany výkladu s uvedením dalších možných výkladových variant a s poukazy na souvislosti s jinými zlomky. V díle je díky několika rejstříkům velice snadné se orientovat.

Kratochvíl zde též předvedl velmi precizní práci s prameny a je evidentní jeho hluboká znalost prací jiných interpretů Hérakleita (J. Patočky, M. Heideggera, J. Bollacka a H. Wismanna, Ch. H. Kahna). Nicméně autorův výklad není podřízen žádné etablované interpretační metodě a jen zčásti a ne příliš znatelně je Z. Kratochvíl ovlivněn současnou fenomenologií a hermeneutickou filozofií. Sám ovšem neusiluje o nějakou vlastní, „divokou“ interpretaci jednotlivých zlomků ve snaze být originální, spíše se snaží využít své obdivuhodné znalosti celého Hérakleitova díla k sladění smyslu jednotlivých zlomků a ke koherentní rekonstrukci Hérakleitova učení. Odhalíme přitom vlastně dva hermeneutické kruhy: první spočívá ve vzájemném ovlivňování překladu s výkladem, druhý ve vzájemném ovlivňování výkladu každého zlomku s výkladem ostatních relevantních zlomků. Není divu, že si dílo vyžádalo dvě dekády intenzivní práce.

Český čtenář má tak poprvé možnost seznámit se zevrubně s Hérakleitovým myšlením „o provázanosti běhu světa, o vnímání přirozenosti a skutečnosti proměn, o tenzích v proměnách každé přirozenosti, o rozpětí duše, o vzájemné spojitosti života a smrti, lidství a božství“ (dle Kratochvílových slov). Podrobný obsah mohou čtenáři nalézt na http//:www.fysis.cz/Herakleitos/Potapec/pdf/020-obsah.pdf.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Filosofie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., (*1938) absolvoval FEL ČVUT v Praze. V letech 1969–1971 studoval Ph.D. (počítačové vědy) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v Centru pro teoretická studia (společném pracovišti UK v Praze a AV ČR), jehož byl v letech 1990 – 2008 ředitelem. Přednáší na MFF UK.
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Na staré zkušenosti nezapomínejme

Na staré zkušenosti nezapomínejme

Eva Bobůrková  |  13. 7. 2020
Vladimír Vonka je uznávaný virolog v Česku i ve světě. Ač brzy oslaví devadesáté narozeniny, stále se věnuje vědě, konkrétně vývoji...
Komu se nelení…

Komu se nelení…

Petr Pokorný  |  13. 7. 2020
Jsou-li nějaké změny příliš pomalé, lidé je v subjektivním čase svých životů skoro nevnímají. Stačí se ale podívat na staré krajinomalby či...
Ozonový alarmismus a ozonová skepse

Ozonový alarmismus a ozonová skepse

Petr Slavíček  |  13. 7. 2020
Klimatické změny, role člověka, možná řešení a ekonomické důsledky se stávají středobodem současné veřejné diskuse. Nemáme přitom dostatek...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné