ARCDATA konference 2021

Doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)

Počet článků: 203

Počítače z přírody

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 243, 1997/5
Od chvíle, kdy člověk použil prstů na svých rukou, aby si spočítal ovce či pecny chleba, se datují dějiny výpočetní techniky. To hlavní se však...
 

Podvržená skutečnost

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 183, 1997/4
V přírodě najdeme tolik předstírání, přetvářky, mystifikace, šalby, klamu a lži, až se vnucuje otázka, proč tato slova máme za tolik hanlivá....
 

Prázdné křeslo

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 123, 1997/3
Na nedávné konferenci v Praze nám Jeffrey Shaw z Centra pro umění a média v Karlsruhe předváděl záznamy svých pozoruhodných kreací. Jedna z nich...
 

Příroda protkaná smyslem

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 63, 1997/2
V tomto čísle si v článku „Rub chlupu“ od Fatimy Cvrčkové povšimněte této věty: Kořínek se honem hledí zavrtat směrem dolů, kde má naději najít...
 

Nový prostor

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 3, 1997/1
A je tu leden, další rok – ke konci tisíciletí zbývají už jen tři. Příroda o tisíciletích nic neví, ani o staletích, dlouhý čas počítá jinak. Zato...
 

Krajina zvrásněná člověkem

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 663, 1996/12
Stožár elektrického vedení s transformátorem uprostřed kvetoucí louky, to by snad mohl být symbol necitlivého zásahu člověka do krajiny. Jak pro...
 

Chirurg a kouzelník

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 603, 1996/11
Tentokrát bych rád nabídl čtenáři své dva letošní zážitky, oba impresivní, byť v jistém smyslu komplementární. Jejich rozdíl a souvislosti...
 

Kámen roku

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 543, 1996/10
Je velký jako brambora a váží téměř dva kilogramy - obrázek. (Americké brambory jsou větší než naše, k bifteku tam dostanete jednu bramboru a jste...
 

Aféra

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 483, 1996/9
Občas se stane, že se ve vědě odhalí podvod nebo podvrh. Pak je z toho aféra, v níž obvykle dopadnou hůř ti, kteří naletěli, než ten, kdo podváděl....
 

Rozpolcený svět

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 423, 1996/8
Čtyři století jsou dlouhá doba pro jednotlivce, krátká pro lidstvo a asi tak přiměřená doba, řekl bych, pro střídu epoch vývoje lidského (řekněme...
 

Svět bez chyb

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 363, 1996/7
Ať tak či onak, aktuální svět, takový jaký je, je nejlepší. Kdyby nebyl, muselo by existovat více světů, aby mezi nimi mohl být nějaký lepší....
 

Jsme tady taky!

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 303, 1996/6
Zde je obrázek, jehož originál byl před 23 lety připevněn na korbu vesmírné sondy Pioneer 10. Dnes je s ní již zhruba 10 miliard km od Země...
 

Pravda o kometě

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 243, 1996/5
Navštívila nás kometa. Pronikla nejen do nitra sluneční soustavy, ale i do denního tisku a televizních zpráv: Konečně něco, co je opravdovou...
 

Úvaha u krbu

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 183, 1996/4
Člověk asi šlápl vedle. Spálil si většinu zásob paliva, které mu Země zanechala z dob svého uhlotvorného mládí, a co je horší, už si na to pálení...
 

Je možná věda o vědomí?

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 123, 1996/3
Takto jsem nazval svůj úvodník právě před čtyřmi lety. Mezitím se mnohé událo, objevilo se několik knížek - jak o vědomí, tak i o tom, zda vědomí...
 

Čas přítomný a nepřítomný

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 63, 1996/2
Píši toto v poslední den roku, zítra začneme znovu tam, kde jsme už jednou byli, a tak bych snad k tomu měl něco i napsat. A tu si uvědomuji, že...
 

Co si myslíme, že vidíme?

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 3, 1996/1
Je zima a možná máte i vy to štěstí, že venku sněží. Zdalipak vás, stejně jako mne, fascinuje pohled z okna na hustou a vydatnou chumelenici?...
 

Lidé dobří a špatní

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 663, 1995/12
Jak jsem si četl obtahy tohoto čísla, všiml jsem si, že na dvou různých místech a v různých kontextech jsou zde zmíněni dva zcela odlišní čeští...
 

Inženýři živých věcí

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 603, 1995/11
V minulém čísle jsme se dozvěděli, co všechno lidé v laboratořích dovedou dělat s molekulami nukleových kyselin: nejen je podle promyšleného plánu...
 

Nová alchymie

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 543, 1995/10
Je to ledva pár desetiletí, co se člověku omrzelo ručně počítat. Vynalezl si stroje, aby za něj řešily rozmanité potřebné i nepotřebné úlohy. Ať...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné