Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Úvaha u krbu

 |  5. 4. 1996
 |  Vesmír 75, 183, 1996/4

Člověk asi šlápl vedle. Spálil si většinu zásob paliva, které mu Země zanechala z dob svého uhlotvorného mládí, a co je horší, už si na to pálení natolik zvykl, že se bez něho neobejde. Člověk – rozumí se lidstvo v celku, ne nějaký konkrétní člověk (jako jsem já nebo kolega Plešek, který o tom píše na s. 185-190) – si to možná ještě ani pořádně neuvědomuje, jakkoliv se mu to už po léta, od vzniku Římského klubu až po Pleškův článek, připomíná. 1)

Znám dobře toto dilema, prožívám je každý zimní víkend, když na chalupě odebírám z rychle mizející hranice dříví další poleno do krbu. Vždy znovu ve mně zápasí vize velké nedotčené hranice, připravené pro horší časy, s vizí příjemně praskajícího tepla dnes večer u krbu. Oproti lidstvu mám však několik výhod. Až dojde dřevo, vím, kde se poohlédnout po dalším. Nenajdu-li je, zvyknu si sedět v kožichu. Nemám-li kožich, zmrznu, i to se stává – zůstanou tu však jiní, kteří se z mého osudu poučí a budou hospodárnější.

Na jeden rozdíl bychom neměli zapomenout: zatímco já si své dilema mohu uvědomit a za své rozhodnutí se cítit odpovědný, o lidstvu to již tak snadno říci nelze. Co pro něj znamená uvědomit si, rozhodnout se, cítit se odpovědným? Úvahy o tom, co je pro lidstvo dobré a co špatné, zda šláplo vedle nebo ne a čí je to vůbec problém, takové úvahy vždy vyžadují, abychom na vše hleděli z odstupu a abychom se navíc drželi nějakého postoje. V postojích se můžeme upřímně a užitečně lišit, s odstupem je spojeno riziko, že místo člověka budeme mít před sebou přírodní jev. I to je postoj.

Zkusme si pro zajímavost nějaké možné postoje vymyslet. (Prosím, abyste žádný z nich nepovažovali za můj vlastní, tím méně za nějakou obecnou pravdu.) Jak uvidíme, vše končí u otázky, zda člověk (to jest lidstvo) má vůbec nějakou hodnotu, a pokud ano, tak jakou.

Nejméně zajímavý je postoj, dle něhož je život i člověk jen lokální a nepravděpodobnou fluktuací vesmíru, která může zaniknout stejně rychle (v kosmickém měřítku) jako vznikla. Nebude-li to nouzí o palivo, bude to něčím jiným. Další postoj, spíše biologický, by již viděl člověka jako jednoho z mnoha druhů, a protože horší druhy mají vymírat, jen ať si zmrzne, dobře mu tak. Zůstanou lepší druhy, které palivem tolik neplýtvají. Jakožto člověka by mě tohle nemělo správně ani napadnout, přírodní výběr ve mně přece vypěstoval potřebu pečovat o zachování vlastního druhu.

Je tu ovšem i jiný možný postoj: že člověk, jakožto dokonalost sama, si na Zemi může prostě dělat, co uzná za vhodné. Hlavně, aby to bylo k jeho vlastnímu prospěchu. Jestliže si to opravdu myslí, Země si to s ním brzy vyřídí.

Uznání jisté výjimečné role člověka ve světě může však mít i etičtější východisko: protože jsme obdařeni rozumem, vědomím a svědomím, jsme povinni starat se nezištně i o jiné tvory, a pokud to jde, i o neživou přírodu. Abychom však mohli tuto úlohu plnit, nesmíme se jen tak vzdát své existence a je proto správné, staráme-li se i o své vlastní přežití (hleďme, egoizmus z altruizmu). A když všechno selže, měli bychom ještě rychle vychovat nějaké jiné druhy, které by po nás převzaly onu bohulibou starost o ostatní svět. Takové, které se obejdou bez fosilních zdrojů energie – například delfíny nebo mloky.

Tyto úvahy, zmatené a ztřeštěné, mají jen ukázat, že člověk (jednotlivec) těžko najde pro člověka (druh) nějaké řešení. Řešení musí najít lidstvo jako celek a má-li to být řešení rozumné, měli bychom se ptát, kde hledat rozum lidstva.

Možná, že takhle ptát se ani nemusíme. Naše Země (či Gaia, chcete-li) je mocnější,než si myslíme,a pokud se rozhodla si člověka z nějakého důvodu vydržovat, poskytne mu snad i obživu a teplý byt. Člověk by se za to k ní měl chovat tak, aby si to nerozmyslila.

Oheň v krbu dohasíná, musím pro další poleno. Na tento víkend mám, sláva, ještě dříví dost. Ivan M. Havel

Poznámky

1) Viz též článek J. Marouška a M. Tichého „Energie a udržitelný rozvoj“, Vesmír 70, 686, 1990/11.
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)
Havel Ivan M.

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné