ARCDATA konference 2021

Doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)

Počet článků: 203

Kameny v příboji vln

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 183, 2004/4
Svět, který my, lidé, poznáváme, je sevřen lidskými měřítky. Poznáváme v něm tvary, které do naší blízkosti vyčnívají z podloží plynoucí...
 

Kde hledat ztracený čas

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 123, 2004/3
Jsou otázky, které střízlivý vědec odvrhne jakožto naivní či nesmyslné, které však kolotají v hlavách dětí a lidových filozofů. Co se dělo dřív,...
 

Fikční a vymyšlené světy

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 63, 2004/2
„Ze soukromého ústavu choromyslných blízko Providence ve státě Rhode Island zmizela zcela nedávno velmi zvláštní osoba…“ – tak začíná jedna z...
 

Umění architektů

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 3, 2004/1
Slyším-li malíře, hudebníka, spisovatele či literárního teoretika, jak se chlubí, že pravidelně čte Vesmír, potěší mě to víc, než když vidím Vesmír...
 

O univerzalitě univerzálních zákonů

8. 12. 2003  |  Vesmír 82, 663, 2003/12
Otevřete si starý budík a uvidíte soustavu ozubených kol a koleček, větších, menších, rychlejších, pomalejších. Některá jsou na společném hřídélku,...
 

Prostory nejen k pohybu

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 603, 2003/11
Jestli se dobře pamatujete, v květnovém čísle jsem zde rozlišil dvojí způsob, jak člověk, který se ocitá v nějakém prostoru (například v členité...
 

Pestrobarevný vesmír

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 483, 2003/9
Mou první zkušenost s barevností mi nabídly dětské omalovánky. Nalevo barevný obrázek ze života Ferdy Mravence, napravo stejný obrázek, avšak bez...
 

Lidské a nelidské

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 423, 2003/8
Máme doma chameleona, krmíme ho buď kupovanými cvrčky, nebo kobylkami, které mu chytám, když jsme na chalupě. Všiml jsem si, že mám docela dobrý...
 

Budeme nesmrtelní?

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 363, 2003/7
Není zvykem zvolit motto ze sebe sama, ale mne to napadlo jako malá vzpomínka na podzim roku 1990, kdy do naší, tehdy ještě trošku větší země...
 

O strukturách

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 303, 2003/6
Na této stránce je obrázek magické mřížky. Proč magické? Podívejte se dobře: na průsečících vodorovných a svislých čar jsou bílé kroužky –...
 

Prostor k pohybu

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 243, 2003/5
Žijeme, pohybujeme se a vzájemně se setkáváme v prostoru. V jakém prostoru? Odchováni školou a vědou neproblematicky přisuzujeme prostoru, v němž...
 

Matoušův efekt

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 183, 2003/4
Kdykoliv se vědci baví o vědcích, obvykle se brzo vynoří chytlavé téma: jak mají mezi sebou poznat, kteří jsou lepší a kteří horší. Je to jasné,...
 

Věda mezi hraním a zahráváním

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 123, 2003/3
Přelom století, dokonce tisíciletí, nás celkem očekávatelně obdařil rozličnými úvahami a soubory úvah o stavu rozličných sfér lidského konání, a to...
 

ALENA MIZEROVÁ, JAN SEDLÁK, PETR DUB (editoři): Myšlenky na zlomu tisíciletí / Thoughts for the New Millennium

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 131, 2003/3
Objemná a impozantní kniha je jedním z děl vyprovokovaných vstupem do nového století a tisíciletí. Záměrem bylo zřejmě oslovit osobnosti tak či...
 

Normální a abnormální

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 63, 2003/2
Pamatuji se, jak před lety slavný český psychiatr profesor Vondráček, dlouhý štíhlý muž s donkichotovským plnovousem, zahájil svou přednášku o...
 

Složité a obtížné

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 3, 2003/1
Nebyli bychom lidi, kdybychom se tu a tam neocitli ve složité situaci, kterou jen obtížně zvládáme. Příjemné to není, nejraději bychom všechno měli...
 

Počítání duší

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 663, 2002/12
Dnes ráno jste se probudili; vzpomeňte si, jaké to bylo. Zjistili jste, že je ráno, jste vzhůru, kolem vás známý svět, máte chuť se protáhnout,...
 

Konec světa

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 603, 2002/11
Když se letos blížila k Praze vlna cunami, i ti nejvíce ohrožení obyvatelé města (a primátor s nimi) nechtěli slyšet, že by mohlo dojít k něčemu...
 

Člověk k obrazu počítače

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 543, 2002/10
Jsou to celkem vzácné případy, kdy se odborník osmělí plísnit svůj vlastní obor. Kolegové to nesnášejí a snadno uhádneme proč. Hlas zasvěcence něco...
 

Kuře bez peří

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 423, 2002/8
Konečně se u nás věda dostala i do denního tisku. Nejdříve se objevily víkendové přílohy o vědě, nyní už skoro každý den nalezneme mezi zprávami...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné