i

Aktuální číslo:

2022/9

Téma měsíce:

Evropa

Filosof poutník

prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (30. 5. 1942 Brno – 5. 7. 2016 Praha)
 |  8. 9. 2016
 |  Vesmír 95, 478, 2016/9

Kde máme Zdeňka Neubauera? Kam že se nám ztratil, kde se toulá? Po které asi cestě se právě plouží, bos, bez topánků, zahalen do své známé hobití kápě?

Právě tak si ho totiž pamatuji vůbec nejlépe: jako filosofického poutníka. Byl už nazván i tulákem, ale já ho považuji za poutníka – takového, jehož putování má smysl. Ubírá se krajinou k nevyslovenému cíli a vše, co se přihodí, považuje za znamení. Pokud zrovna ne za znamení, tak aspoň za něco, co lze přivést k výkladu. Pokud ne k výkladu, tak aspoň k podivu, obdivu a nadšení. Témata se mu vynořují – jednou z podhoubí pod mechem světa, jindy z nebeských dálav, kam my stěží dohlédneme.

Každý svůj objev Zdeněk ohlašuje nadšeným výkřikem – tím to však nekončí, dříve či později se to objeví i v jeho spisech. Prohlásil: „Když píšu, je to výrazem toho, že jsem něco zahlédl.“ Psal, hodně psal, nakonec jen ťukal jedním prstem do klávesy. Snad nám může být útěchou, že se mu jeho poslední velké dílo, na němž pracoval řadu let, podařilo dokončit.

Zdeněk byl poutníkem rovněž literaturou, pročetl mnoho svazků vědy prastaré a záslužné, hltal také rozvernou vědecko-filosofickou fikci, která k nám prosakovala v sedmdesátých letech, a své nejoblíbenější pohádky znal skoro nazpaměť.

Byl také poutníkem mezi místy, kde se scházeli lidé, aby jim přednášel a oni mu nábožně naslouchali. Nikdy neodmítl takovou příležitost a vzpomínám, že jen v našem bytě měl skoro dvacet přednášek – o vědě, o filosofii, o východní mystice a o všem, co se ocitlo v jeho bezedné hlavě.

Filosofu a poutníkovi Zdeňku Neubauerovi vděčíme za mnohé. Jeho odchod znamená konec jedné etapy svobodného a nespoutaného tvůrčího myšlení u nás. Vzpomeňme si na něj, kdykoliv jsme při myšlení a konání sváděni k ústupkům před vnějšími konvencemi či tlaky.

Nedá mi, abych se nevrátil ke své první otázce: kamže se to Zdeněk zatoulal? Přece se nevydal do Nenie, říše, kde se není? Nikoliv! Představuji si něco zcela jiného: jako bych ho viděl v jeho hobití kápi putovat tajemným krajem, od jehož břehů prý se žádný poutník nevrátil. Představuji si daleko víc: jak je v tom kraji dychtivě očekáván a vřele vítán svými učenými předchůdci a učiteli, z nichž mnohé znal jen z knih a vyprávění. Výčet by to byl téměř nekonečný, tak jen namátkou. Vidím třeba Emanuela Rádla, jak mu děkuje za obnovení své katedry. Objevuje se i filosof Paul Ricoeur a pokračuje, v čem kdysi v Praze spolu rozmlouvali. Přichází slavný Tolkien v chumlu svých hobitů. A hle, za kaktusem se krčí Carlito Castaneda se smějícím se donem Juanem v zádech. A tak dále, jsou tam prostě všichni.

Ale Zdeněk kráčí dál a s jemu vlastním hurónským a jásavým vřískotem objevuje své staré přátele, s nimiž se ještě nedávno vídal. Hle, je tu sám scholarcha Kampademie Radim Palouš s obřadně rozevřenou náručí! Za ním Jiří Fiala celý nedočkavý, aby se Zdeňkovi svěřil se svou nejnovější příhodou. Petr Vopěnka smazává své kruhy v písku, chtěje Zdeňkovi uvolnit cestu, zatímco Václav Benda se svraštěným čelem se pokouší vylovit vhodná slova na přivítanou. A vida, koho nevidím – i svého staršího bratra Václava, jak skládá Zdeňkovi poklonu za moudré inspirující myšlenky – ale hned ho ostýchavě odvádí stranou, aby od něj získal nápad pro nějaký projev.

Jenomže to vše byla jen má divoká fantazie. Zdeněk totiž neodešel! On nás přece nemůže jen tak opustit. Ba právě naopak: on je tady s námi. Vidím ho! Právě se přišoural ve své hobití kápi a souká se do první lavice.

Vy ho možná vidíte, možná nevidíte, ale ty, Zdeňku, ty jsi určitě mezi námi!

Řeč doc. Ivana M. Havla při pohřbu Z. N. v kostele sv. Markéty v Praze–Břevnově (14. 7. 2016)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biografie
RUBRIKA: Eseje

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Pravěké kořeny evropské identity

Pravěké kořeny evropské identity uzamčeno

Jan Turek  |  5. 9. 2022
Pohled na dávnou minulost naší evropské identity se může mnohým z nás zdát samozřejmý a mnohdy ani nedokážeme přesně pojmenovat hlavní rysy našeho...
Naděje pro srdce

Naděje pro srdce uzamčeno

Vojtěch Melenovský  |  5. 9. 2022
Pravděpodobnost, že během života budete mít potíže se srdcem, je vysoká. Jde o jednu z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti obyvatel rozvinutých...
Pohon letadel budoucnosti

Pohon letadel budoucnosti

Daniel Hanus  |  5. 9. 2022
Za největšího nepřítele ovzduší jsou považována fosilní paliva. V brzké budoucnosti by je už neměla používat auta ani elektrárny. Vůbec se však...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné