Macháček Jiří

RNDr. Jiří Macháček, CSc., (*1954) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Hydrobiologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích se zabývá ekologií zooplanktonu a limnologií přehradních nádrží. (e-mail: machacek@hbu.cas.cz)

Počet článků: 1

Chemické signály k sebeobraně perlooček

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 629, 2001/11
V sladkovodních společenstvech je rozšířeno využívání chemických látek ke komunikaci mezi druhy. Prostřednictvím chemických látek živočich pozná,...