Horák Vratislav

RNDr. Vratislav Horák, CSc., (*1950) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Vede laboratoř experimentální onkologie modelů v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově.

Počet článků: 1

Devitalizace

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 608, 2001/11
Rozsáhlé diskuse o devitalizaci ve sdělovacích prostředcích často vycházejí spíše z představ autorů než z reálných argumentů. Nemohu zde detailně...