Čeřovská Noemi

Doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc., (1953) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, pracuje v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., kde se zabývá charakterizací molekulárních vlastností rostlinných virů imunochemickými a molekulárněbiologickými metodami. Kromě toho se zabývá biotechnologickým využitím rostlinných virů, jmenovitě expresí cizorodých proteinů v rostlinách.

Počet článků: 1

Vakcíny pěstované v rostlinách

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 594, 2012/10
Vakcinace (očkování) proti infekčním nemocem je efektivní prostředek ochrany zdraví. Současné klasické vakcíny jsou založeny na použití oslabených...