Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Macháček Jiří

Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., (* 1971) studoval archeologii na univerzitách v Brně, Vídni, Bambergu a Frankfurtu nad Mohanem. Věnuje se ranému středověku a metodologii archeologie. Od roku 1998 vede výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie FF MU na velkomoravském Pohansku u Břeclavi.

Počet článků: 1

Archeologie údolní nivy

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 566, 2012/10
V časopise Vesmír byly v poslední době otištěny dva články věnované vývoji nivy řeky Moravy.1) Autoři – jeden chemik, dva geologové – zaměřili...