Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kadrnožka Jaroslav

Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc., (*1938) absolvoval Fakultu strojní CVUT v Praze. Od roku 1964 působí na Vysokém učení technickém v Brně. Sleduje nejen technickou stránku energetiky, ale také její ekonomické a ekologické důsledky. Nedávno vyšly jeho knihy Energie a globální oteplování – Země v proměnách při opatrování energie (VUTIUM 2006) a Globální oteplování Země – řríčiny, průběh, důsledky, řešení (VUTIUM 2008).

Počet článků: 1

Biomasa prosazovaná i odmítaná

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 590, 2008/9
Prvním závažným důsledkem je zmenšování ploch využitelných pro potravinářskou zemědělskou výrobu. Přitom spotřeba potravin rychle roste a nadále...