Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Z akademické obce

11. 9. 2008
 |  Vesmír 87, 574, 2008/9

Jihočeská univerzita.

Botanický výzkum, jehož cílem je sestavení vegetační mapy zájmového území, se skládá z průzkumu druhové rozmanitosti a četnosti všech typů rostlin, od mikroskopických sinic a řas, lišejníků a mechorostů až po kvetoucí cévnaté rostliny. Algologové (specialisté na studium sinic a řas) postupně prozkoumávají všechny typy mokřadů (ledovcové potoky a řeky, rašelinná jezírka, povrch tajícího sněhu a ledu a smáčené stěny okolních skalních vrcholů). Barevně různorodé lišejníkové flóře se nejvíce daří na stabilních skalních stěnách, ale současně bohaté trsy makroskopický lišejníků nacházíme i ve společenstvech cévnatých rostlin na vyzvednutých pobřežních terasách. Celá řada druhů cévnatých rostlin se brání před nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že vytváří barevně pestré kopečkovité růstové formy. Zoologové-parazitologové využívají příznivého počasí a potápějí se a loví mořské živočichy v různých částek zátoky Petunia. Úlovky podrobují pečlivé analýze přítomnosti parazitů. Nejdůležitější biologický materiál je následně fixován a připravován na transport do našich domácích laboratoří.

Zdroj: Josef Elster, arktická základna JČU na Svalbardu, 26. 7. 2008

Západočeská univerzita

zahájí nový akademický rok „bohatší“ o další fakultu – Fakultu zdravotnických studií. Nová fakulta vznikne přistoupením soukromé Vysoké školy Plzeň k Západočeské univerzitě. Tři akreditované studijní obory s 600 studenty této školy budou převzaty a realizovány týmiž akademickými učiteli na ZČU. Po projednání v Akreditační komisi bude ustavena Fakulta zdravotnických studií ZČU a upravena příloha Statutu ZČU, budou vypsána výběrová řízení na akademické pracovníky, ustavena akademická obec fakulty, volen Akademický senát fakulty a kandidát na děkana fakulty.

Zdroj: STADY, měsíčník ZČU v Plzni, ročník II, červenec–srpen 2008

Univerzita Karlova

v Praze dne 7. dubna 2008 na slavnostním zasedání vědecké rady UK u příležitosti 660. výročí založení univerzity udělila v Karolinu čtyři čestné doktoráty. Převzali je: prof. Johan Albert Ankum z Universitet Amsterdam, Nizozemsko, za celoživotní vědecké dílo v oblasti římského práva, za organizační aktivity v této oblasti a podporu poskytovanou mladým právním romanistům a za zásluhy o obnovu vědy o římském právu na Univerzitě Karlově. Salvador Moncada, MD, Ph.D., z University College London, Velká Británie, za celoživotní průkopnické dílo v oblasti farmakologie a fyziologie cirkulace v krevním řečišti a formování vaskulární biologie, za významný přínos k pochopení funkce endotelu a převedení objevů nových agens do léčby cévních poruch. Ing. Ivan Chvatík, CTS UK a AV ČR, za mimořádný přínos pro rozvoj české filozofie a jejího postavení v akademickém světě doma i v zahraničí. Prof. Teruo Kishi, National Institute for Materials Science, Japonsko, za mimořádné celoživotní dílo v oblasti materiálové fyziky a za podporu české vědy a školství v tomto oboru.

Zdroj: iforum.cuni.cz/IFORUM-5675-version1-UKF0208...

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...