RNDr. Jiří Svoboda, DSc.

RNDr. Jiří Svoboda, DSc., (*1958) absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a působí v Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Spolupracuje s  Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik ve Freiburgu a s Montanuniversität v Leobenu. Věnuje se především modelování termodynamických procesů. Soukromě se zabývá environmentální problematikou.

Počet článků: 3

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze…

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 381, 2012/7
V úvodní části svého článku autor shrnuje nezpochybnitelná fakta: za posledních 150 let stoupl kvůli spalování fosilních paliv obsah CO2 v...
 

Uhlíková daň

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 616, 2008/9
Problém globální změny klimatu je vnímán již od konce osmdesátých let, dosavadní opatření však nepřinesla celosvětový efekt. Proto v poslední době...
 

Reálné cesty snižování emisí oxidu uhličitého

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 655, 2007/10
Časy bezstarostné spotřeby levných fosilních paliv se pomalu chýlí ke konci. Fosilní paliva budou stále hůře dostupná (nejdostupnější zdroje jsou...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné