Svoboda Jiří

RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc., (*1958) vystudoval fyziku pevných látek na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR se teoreticky zabývá termodynamickým modelováním transportních jevů a vývojem mikrostruktury v pevných látkách, experimentálně se věnuje vývoji nových mechanicky a oxidačně vysoce odolných ODS slitin pro aplikace při 1100–1300 °C.

Počet článků: 5

Globální uhlíková daň ladem ležící

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 465, 2023/9
ad Vesmír 102, 348, 2023/6 Předně nás mile překvapilo, že téma globální uhlíkové daně (GUD) inspirovalo Zdeňka Konopáska k tomu, že napsal do...
 

Malý oxid

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 467, 2021/7
Objevy naplánovat nelze, navzdory tomu, že velké vědecké projekty se bez plánů neobejdou. Ve vědě, podobně jako v umění, často záleží na inspiraci...
 

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze…

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 381, 2012/7
V úvodní části svého článku autor shrnuje nezpochybnitelná fakta: za posledních 150 let stoupl kvůli spalování fosilních paliv obsah CO2 v...
 

Uhlíková daň

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 616, 2008/9
Problém globální změny klimatu je vnímán již od konce osmdesátých let, dosavadní opatření však nepřinesla celosvětový efekt. Proto v poslední době...
 

Reálné cesty snižování emisí oxidu uhličitého

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 655, 2007/10
Časy bezstarostné spotřeby levných fosilních paliv se pomalu chýlí ke konci. Fosilní paliva budou stále hůře dostupná (nejdostupnější zdroje jsou...