Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Globální uhlíková daň ladem ležící

 |  4. 9. 2023
 |  Vesmír 102, 465, 2023/9

ad Vesmír 102, 348, 2023/6

Předně nás mile překvapilo, že téma globální uhlíkové daně (GUD) inspirovalo Zdeňka Konopáska k tomu, že napsal do Vesmíru článek o GUD z pohledu sociologa. Ač na konceptu GUD našel mnohé dobré, řada věcí se mu na GUD nezdá. Takový přístup oponenta vítáme, protože pouhá chvála věci dále neposouvá.

Je otázkou, zda se při posuzování konceptu GUD Zdeňku Konopáskovi podařilo vystihnout význam, jaký by GUD v hierarchii celoplanetárního společenského vývoje mohla zaujmout, a z toho možná vyplynula jistá nedorozumění.

GUD je nástroj, který spolehlivě a s minimální byrokracií převede jakékoli emise CO2 ze spalování fosilních paliv na peníze, a automaticky promítne uhlíkovou stopu jakéhokoliv subjektu do jeho peněženky. Ocení jakékoli chování či opatření vedoucí ke snížení emisí CO2 a stále více bude kohokoliv penalizovat při jejich neomezování, neboť GUD poroste předvídatelně v čase. GUD bude působit jako klidná plošná tržní síla ve prospěch globální dekarbonizace planety. Jistě by šlo dlouze vyjmenovávat výhody GUD oproti současnému systému „ochrany“ klimatu. 

Asi to hlavní, co Zdeněk Konopásek GUD vyčítá, je sázka na jedinou kartu, a to hned z několika perspektiv. Předně je to jeho (z našeho pohledu chybná) představa, že GUD zužuje pohled na trvalou udržitelnost rozvoje a ochranu klimatu jen na jediný parametr – jak se co nejrychleji a nejefektivněji zbavit emisí CO2. My to chápeme tak, že redukce emisí CO2 a dalších skleníkových plynů je pouze nutnou podmínkou ochrany klimatu, a ta je jen jednou ze součástí trvale udržitelného rozvoje. Čím bude redukce provedena efektivněji, tím lépe. A pořád tu máme ovládací kolečko (rychlost meziročního nárůstu GUD), jímž lze různě nastavovat rychlost snižování emisí CO2, a tím i rychlost tlumení nárůstu globální teploty.

Zdeněk Konopásek upozorňuje i na fakt, že koncept GUD sází výlučně na tržní mechanismus oproštěný od politiky, což se nemusí líbit potenciálním spojencům, kteří nevěří v udržitelnost kapitalismu.  Na těchto principech ale funguje celý dnešní globální systému těžby a zpracování surovin, výroby, obchodu a spotřeby finálních produktů. V tržním prostředí jsou investovány soukromé peníze. To samozřejmě není záruka, že budou vybrána ta nejvhodnější řešení pro snižování emisí CO2. Pak na to ale doplatí soukromý investor jako v každém jiném podnikání. Nebo si někdo myslí, že politici nakládající s veřejnými prostředky budou nacházet a dotovat vhodnější řešení a ochrana globálního klimatu bude prováděna efektivněji?   

Zdeněk Konopásek nezpochybňuje skleníkový efekt, nutnost řešit globální oteplování ani GUD jako takovou.  Je to údajně křišťálově jasný koncept zformulovatelný v krátkém odstavci. Problém vidí v tom, že už na něm není co vymýšlet a neprobouzí tedy chuť spolupracovat. Proto se lidé nebudou pro GUD angažovat. Na GUD je ale pořád co vymýšlet! Jak dostat GUD na jednání klimatických summitů? Jak vysoké nastavit meziroční navyšování GUD, aby to dostatečně motivovalo a nikoho neruinovalo? Podle jakých kritérií a s jakými váhami vybranou GUD zpět lidem rozdělovat a které instituce se toho mají ujmout?… Tady moc a moc potřebujeme pomoc lidí, jako je Zdeněk Konopásek.

Jako sociolog Zdeněk Konopásek také upozorňuje na to, že máme snahu klimatickou problematiku odpolitizovat. Jako by GUD šlo zavést bez jednání a domlouvání, jako experiment spuštěný pipetou v laboratoři. V politice je všechno se vším propojené a zavedením GUD nesnižujeme jen emise CO2, ale ovlivňujeme i zájmy mnohých subjektů. A protože s tímto aspektem nekompromisní koncept GUD příliš nepočítá, je odmítán i těmi, kteří mají ochranu klimatu v „popisu práce“, případně se v ní dobrovolnicky angažují. Souhlasíme se Zdeňkem Konopáskem v tom, že problém je nutno vidět v mnohem širších souvislostech než jen optimálně redukovat emise CO2. Bez takového přístupu by nešlo prosadit vůbec nic. Cestou jsou setkání s reálnými lidmi, naslouchání a vysvětlování. A třeba k otevření diskuse pomůže i dokončovaný dokument Jiříkovo vidění, který naše putování s ideou GUD mapuje a na kterém jsme se setkali i se Zdeňkem Konopáskem.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie, Klimatologie

O autorech

Jiří Svoboda

Marta Kovářová

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...