Aktuální číslo:

2023/1

Téma měsíce:

DNA jako důkaz

Zevrubně o zevrubně

 |  1. 2. 2021
 |  Vesmír 100, 132, 2021/2

Každá profese má svoje. Lékaři si musí zvyknout, že i zcela neznámí lidé se jim ve společnosti svěřují se svými potížemi. K profesi jazykovědce v očích mnoha lidí nejspíš patří povinnost vyslechnout jejich nářky nad stavem jazyka.

Nedávno se mi takto svěřil jeden známý se strašlivou nelogičností našeho jazyka: slovo zevrubný má dva vzájemně protikladné významy – znamená jak detailní či podrobný, tak povrchní nebo přibližný. Pokud nevěříte, můžete si to ověřit ve slovníku anebo nahlédněte do jazykového korpusu (na korpus.cz). Tam zjistíte, že první význam je výrazně častější; např. současná internetová žurnalistika ho preferuje v poměru 20 : 1 oproti významu druhému. Doklady ale najdete pro obojí:

(1) Západ od Ruska požaduje objasnění a zevrubné vyšetřování [Navalného otravy].

(2) Kdo se seznámil alespoň zevrubně se spisem […] Čapí hnízdo, se mohl přesvědčit o tom, že korupce formální „de iure“ a provolání „všetci kradnú“ znamená něco zcela jiného.

Z kontextu je zřejmé, že v prvním případě jde Západu o detailní vyšetřování, zatímco v druhém se autor dovolává i jen velmi povšechné znalosti kauzy.

Jak je možné, aby jeden výraz znamenal něco a zároveň svůj protiklad? Nemělo by se to zatrhnout?

V takové debatě s obhájci nekompromisní logiky nepomůže, že daný jev pojmenujete (říká se mu odborně enantiosémie), nebo ukážete, že se to netýká pouze tohoto slova (potřebný může být ten, kdo něco potřebuje, i ten, koho je třeba) a zdaleka ne jen češtiny (viz latinské altus znamenající vysoký i hluboký). Tyto kritiky nedostatečné logičnosti přirozeného jazyka nepřesvědčíte ani poukazem k tomu, že analogický jev – situačně zakotvenou ironii („ty seš ale šikula“) – sami běžně používají.

To, na co se při takovéto kritice většinou zapomíná, je klíčová role kontextu. Ten nám mnohdy pomůže zjednoznačnit to, co je při izolovaném použití dvojznačné. Proto si jazyk takovouto nejasnost může dovolit, a proto není třeba jeho osud brát do svých rukou a opravovat ho. Z naší jazykové historie totiž víme, že je to krok zbytečný a hlavně kontraproduktivní.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková  |  10. 1. 2023
Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...
Od mumie k Nobelovi

Od mumie k Nobelovi uzamčeno

Viktor Černý  |  9. 1. 2023
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...
Kůň a člověk

Kůň a člověk uzamčeno

René Kyselý, Lubomír Peške  |  9. 1. 2023
Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné